زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی با بزرگان و نمایندگان لوی کندهار ملاقات کرد
شنبه ,20 می , 2017

اشرف غنی

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته با شماری از بزرگان و نمایندگان شورای ملی لوی کندهار در ارگ ملاقات کرد.

ابتدا، طوفان وزیری، سناتور محمدحنیف حنیفی و گلالی اڅکزایی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و با توجه به برخی ناامنی ها، تهدیدها و مشکلات موجود؛ تلاش ها و دستاوردهای حکومت به ویژه رئیس جمهور کشور را در عرصه های انکشافی، رشد اقتصادی، همکاری های منطقوی و سیاست خارجی، ستایش نمودند.

آنها گفتند که مذاکرات بین الافغانی یک اصل مهم تأمین صلح است، مردم از این بیشتر تحمل فقر و جنگ را ندارند و به منظور تأمین صلح در کشور با مخالفین دولت همانند حزب اسلامی، مذاکرات بین الافغانی صلح انجام پذیرد.

این سخنرانان با اشاره به اهمیت نقش زنان در عرصه های مختلف، خواهان توجه بیشتر حکومت به تحصیل، حقوق و بهبود وضعیت زنان گردیدند و گفتند که به وزارت ها هدایت داده شود تا پلان ها و برنامه های شانرا با توجه به زندگی و نیازمندی های زنان افغان، عیار سازند.

رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های آنها، از بزرگان لوی کندهار تشکری کرد که صدای خویش را در حمایت از صلح که خواست اساسی مردم افغانستان می باشد، بلند نموده اند. وی افزود که صلح خواست اساسی ماست و برای تأمین این خواست، نیاز به کار مشترک، همکاری مردم، حوصله مندی و انعطاف می باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد که مذاکرات موفق صلح دولت و حزب اسلامی، براساس چهار اصل، نیت، اراده، قضاوت و قانونیت انجام شده است. وی افزود که مذاکرات موفق صلح با حزب اسلامی، دیگران را نیز برای صلح قانع ساخته است.

رئیس جمهور کشور از باشنده گان ولسوالی خاک سفید ولایت زابل که گروه های تروریستی را از مناطق شان بیرون راندند، تشکری کرد و این را گام مهم جهت تأمین صلح و ثبات و ترقی کشور دانست.

رئیس جمهور با اشاره به همکاری و نقش مهم مردم، از بزرگان کندهار خواست که در جهت تأمین صلح و ثبات در سطح ولسوالی ها، ولایات و نقاط مختلف کشور، از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند. وی افزود که ما تاریخ طولانی از جرگه ها را داریم و در روشنایی با ارزش ها و عنعنات کشور مان به یک صلح با عزت و پایدار نایل خواهیم شد.

رئیس جمهور غنی از روابط دوستانه و مناسبات نیک افغانستان با کشورهای جهان یاد کرده گفت که طی دونیم سال گذشته توانستیم که با کشورهای منطقه و جهان روابط و همکاری های دوستانه را تأمین نماییم و این روابط و همکاری ها هر روز تقویت و گسترش مزید می یابد.

محمداشرف غنی گفت که امروز پاکستان در انزوا است، اما یک پاکستان منزوی به نفع ما نمی باشد، ما باید سرانجام از طریق دولت به دولت به صلح برسیم و این کشور باید از حمایت تروریستان دست بکشد.

رئیس جمهورغنی در اخیر علاوه کرد که حکومت به بهبود وضعیت زندگی مردم به ویژه زنان، متعهد است و تسهیلات زندگی مرفه را در روشنایی با امکانات دست داشته و قانون به آنها فراهم خواهد ساخت.