زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: با تکیه به میراث امام ابوحنیفه و فقهای بزرگ، جوانان را از چنگ افراط‌گرایی نجات دهیم
دوشنبه ,14 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در نشست علمی و تحقیقی در مورد امام ابوحنیفه(رح) گفت:”ما با تکیه بر میراث پربار امام ابوحنیفه(رح) و فقهای بزرگ مذهب او می‌توانیم اقشار آسیب‌پذیر جامعۀ خود به خصوص جوانان را از چنگ افراطگرایی نجات دهیم.
وی افزود که مطالعۀ شخصیت، کارنامه‌ها و افکار حضرت امام ابوحنیفه(رح) برای ما به عنوان یک موضوع دائمی است و باید از آن بیاموزیم و جهت شناخت هویت دینی و تمدنی خود از آن استفاده نماییم.
رئیس‌جمهور، میراث علمی حضرت امام ابو حنیفه(رح) را سرمایۀ عظیم تمدن اسلامی دانسته، تصریح‌داشت که گروه‌های افراطی تلاش برای ختم تمدن هویتی مسلمانان دارند و مراجعه به سرمایه‌های معنوی و فکری حضرت امام اعظم و مجتهدان بزرگ، به معنای ترسیم خطوط تمدن اساسی اسلام می باشد.
رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان‌کرد که امام ابوحنیفه(رح) از نظر متصوفان مسلمان به عنوان یکی از سلسله‌داران عرفان و تصوف اسلامی شناخته‌ شد وکسانی‌که خود را پیروِ سلف صالح معرفی می‌کنند، بدون هیچ‌تردیدی امام ابوحنیفه را یکی از بزرگان سلف به حساب می‌آورند و نمی‌توانند جایگاه بلند او را نادیده بگیرند.
رئیس‌جمهور اضافه‌کرد که افزون بر دیانت و تقوا، دیدگاه‌های کلامی، نظرات فقهی و روش اجتهادی امام ابوحنیفه(رح) اهمیت وی را چندبرابر می‌سازد وگره‌‌گشای مشکلات فراوانی در جامعۀ اسلامی است.
وی اظهارداشت که دیدگاه کلامی امام ابوحنیفه(رح) روشی معتدل، دور از افراط و تفریط و متکی بر نقل و عقل بوده‌است. امام ابوحنیفه جلوی جریان تکفیری را که از سوی خوارج به‌راه افتاده‌بود گرفت و به صراحت اعلان‌کرد که هیچ‌کس از اهل قبلۀ مسلمانان را نمی‌تواند کافر بخواند.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی بیان‌نمود که امام ابوحنیفه(رح) بر حقوق زن در جامعۀ اسلامی تأکید می‌ورزید و با فتواهای واضح خود در بارۀ حقوق زنان، از ظلم و بی‌عدالتی در حق آنان در جامعۀ اسلامی جلوگیری کرد. او در زمینۀ جنگ و صلح نظرات بِکری داد و مبنای جهاد را دفع ظلم عنوان‌کرد، نه تفاوت عقیده با دیگران.
رئیس‌جمهور همچنان گفت که امام ابوحنیفه(رح) راه برقراری روابط بین‌المللی را به‌روی مسلمانان گشود و برای تنظیم روابط بین‌المللی مسلمانان با جهان، کارکردی بی‌نظیر دارد.
وی اضافه‌نمود که مذهب حنفی از آسیای‌میانه تا هندوستان، از افغانستان تا ترکیه، از سینکیانگ چین تا اروپا و بالکان مورد استفاده قراردارد و راز قبولی و نشر مذهب امام ابوحنیفه(رح) در نظام اجتهادی، مبتنی بر اصول و ضوابط بود.
رئیس‌جمهور گفت که افغانستان از همان اوایل، مرکز بزرگ مذهب حنفی بوده‌است و در این مکتب هزاران عالم، فقیه و دانشمند، تربیت یافته‌اند. وی افزود که پیروان مذاهب و ادیان مختلف دراین کشور زندگی مشترک و صلح‌آمیز داشتند که مذهب حنفی نقش اساسی در تقویت فرهنگ رواداری و صبر داشته‌است.
رئیس‌جمهور تأکید‌ورزید که اکنون دنیای‌ اسلام به تشدد روبه‌رو است و افراطیت مشکلات فراوان در جوامع اسلامی خلق کرده‌است، ما نیازمند اقدامات اصولی و اساسی هستیم و با‌توجه به میرات علمی و فقهی امام ابوحنیفه(رح) باید از آن برای تفسیر مسائل دینی استفاده نماییم.
رئیس‌جمهور غنی اضافه‌کرد که در افراط و تفریط خیر نمی‌باشد و باید بدانیم که تاریخ گذشتۀ ما کم‌اهمیت نیست، مسلمانان در تاریخ گذشتۀ خود، دارای تمدن شان‌دار بوده‌اند و حضرت امام ابو حنیفه(رح) یکی از مؤسسین و بزرگان این تمدن محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور کشور بازگشت به میراث امام ابوحنیفه(رح) را، راهی دانست که جای‌گزین مؤثر و قرائتی معتدل از دین را در برابر اندیشه‌های افراطی به ما نشان می‌دهد و بیان‌داشت که مراجع علمی و اکادمیک ما به‌شمول مساجد، مدارس که در عرصۀ فکر اسلامی کار می‌کنند، باید از آن استفاده نمایند.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با تأکید گفت که نباید جوانان ما در سر دوراهی‌گذشته باقی‌بمانند که با زمان خود اعلان جنگ کنند و یا با گذشتۀ خود به‌دشمنی برخیزند. باید جوانان را از چنگ افراط‌گرایی نجات‌دهیم.