زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: بدون سهم زنان، ارزش‌های قانون اساسی عملی نمی‌شود
دوشنبه ,7 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز پنج‌مین سمپوزیم بین‌المللی زنان افغان را تحت عنوان “شهروند مسئول، حکومت پاسخ‌گو در هم‌کاری باهم، مبین جامعۀ سالم” با سخنرانی خویش افتتاح کرد.
این مراسم که در قصر سلام‌خانه با اشتراک بانوی ‌اول کشور، اعضای کابینه، سفرا و نمایندۀ یوناما و زنان فعال از ولایات مختلف کشور برگزار گردیده بود، ابتدا بانوی‌ اول کشور در صحبتی، هدف از سمپوزیم مذکور را بحث روی مسایل عمدۀ زنان خواند.
رئیس‌جمهور غنی در صحبتی، به حملات تروریستی اخیر در کشور اشاره نموده گفت که مردم ما در اندوه نشسته‌اند و حملات تروریستی اخیر، حمله بر قشر و گروه خاص نبوده، بلکه حمله به ارزش‌های ملی و اسلامی، مردم‌سالاری و آزادی ما بوده است.
وی افزود که این نیت شوم دشمنان ترقی و پیش‌رفت افغانستان است که می‌خواهند بحران ۴۰ ساله داوم‌یابد و حملات تروریستی را آنانی انجام می‌دهند که مفکورۀ آینده افغانستان را ندارند، بلکه با فتنه می‌خواهند موجب بی‌ثباتی شوند.
رئیس‌جمهورغنی از ابتکار اتحادیه‌های زنان و زنان فعال به‌خاطر برگزاری پنج‌مین سمپوزیم بین‌المللی زنان افغان و نیز هم‌کاری همکاران بین‌المللی در این عرصه، تشکرکرد.
وی در مورد مسئولیت شهروندی، گفت: این یک تعهد و قرارداد اجتماعی است که حقوق و وجایب مساوی را می‌طلبد و اولین اصل شهروندی، داشتن قانون اساسی و تعهد به آن است. رئیس‌جمهور تصریح کرد که قانون اساسی مسالۀ ثبات را حل ساخته، زیرا ارادۀ مردم است که نظام را شکل می‌دهد.
 رئیس‌جمهور خطاب به زنان اشتراک‌کننده در سپموزیم گفت: حضور شما به تروریستان پیام محبت به‌وطن دارد و بحث‌های شما مبتنی  بر همکاری و هماهنگی مشترک می‌باشد. وی افزود که زن افغان به عقب نمی‌رود و دوباره به‌فقر مادی و معنوی گرفتار نخواهد‌شد، زن افغان حضوردارد و پایدار خواهد بود.
رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی خاطرنشان‌ساخت که فرهنگ دولتی ما هنوز زن‌ستیز است، زن افغان را موجود دوم فکر نکنید و زن افغان، شخصیت درجه‌اول است. 
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با اشاره به حقوق مدنی، گفت که حقوق مدنی عمده‌ترین بحث قرارداد اجتماعی است و در چارچوب محاکم تأمین‌شده می‌تواند، در صورتی‌که محاکم ما عادلانه نباشند، نظم جامعه به خطر مواجه می‌گردد. رئیس‌جمهور پایداری حقوق مدنی را در مشارکت عامۀ مردم دانست.
وی گفت که حقوق سیاسی بدون سهم فعال شهروندی تأمین‌شده نمی‌تواند و مردم ما باید بحث‌های آزاد گذشته را بررسی، از شرایط حال استفاده نموده و برای آینده تصمیم بگیرند. رئیس‌جمهور اضافه‌کرد که فقر، دشمن بنیادی ثبات است و تأمین حقوق اقتصادی دشوار می‌باشد.
وی اظهارداشت که میراث حکومت، میراث روابط بر ضوابط است و مسوولیت شهروندی این است که ضوابط را بر روابط ترجیح دهد و در این خصوص همه به اجماع برسیم.
رئیس‌جمهور کشور، هویت و زنان را جزء حقوق فرهنگی خوانده گفت که این حقوق در قانون اساسی ما تسجیل گردیده‌است و تأکید بر انکشاف متوازن دارد که در آن تمام مناطق، زن و مردم و نسل جوان در چارچوب واضح مطرح شده است.
همچنان وی با اشاره به اینکه شکل نظام ما جهت آینده را در قانون اساسی تعیین می‌کند، اضافه‌کرد که قانون اساسی ما، ختم مجادلۀ ۱۰۰ساله است و وظیفۀ ما عملی‌نمودن آن می‌باشد. رئیس جمهور کشور تصریح‌داشت که فرهنگ حکومت‌داری ما تا هنوز در مطابقت به قانون اساسی نیست.
رئیس‌جمهورغنی، تجارتی‌شدن سیاست را چالش کلان خواند و تأکیدکرد که سیاست نباید به بستر سرمایه‌گذاری و تجارت بدل‌شود و آنانی‌که می‌خواهند تجارت‌پیشه و سرمایه‌دار شوند، انرژی‌شان‌ را در عرصۀ سیاست نه، بلکه در عرصۀ تجارت به‌کار برند.
رئیس‌جمهور کشور بر محو نفاق تأکید ورزید و گفت که مسوولیت شهروندی است تا در مورد سپردن کار به اهل آن پرسان کنند و افراد نا اهل را نپذیرند. وی اضافه‌نمود که باید شهروندان، میان آزادی مثبت و منفی تفکیک قایل شوند.
رئیس‌جمهور دراین خصوص افزود که آزادی مثبت موجب گسترش سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی می‌شود و به کسی زیان نمی‌رساند، اما آزادی منفی، به دیگران آسیب می‌رساند و باعث می‌گردد تا واقعیت‌ها وارونه جلوه‌ داده شوند.
رئیس‌جمهور غنی گفت که سانسورنمودن آزادی منفی، مسئولیت دولت نیست و شهروندان باید در مقابل آزادی‌های منفی صف ببندند و مبارزه کنند تا کشور به ثبات برسد. شهروندان مسئول باید ترازوی عدل و انصاف داشته باشند.
رئیس‌جمهور بیان‌داشت که بدون سهم و مشارکت شهروندان سیاست جهت پیدا نمی‌کند و اقتصاد نیز تقویت نمی‌گردد و شهروندان باید باهم مرتبط و منسجم باشند و قوۀ بالفعل، بستگی به ارتباط شهروندان دارد. قوت در جمع است نه فرد و اتحاد و انسجام باعث ثبات می‌شود.
رئیس‌جمهور غنی اضافه‌کرد که بدون سهم زنان، ارزش‌های قانون اساسی عملی نمی‌شود و زن افغان نقس اساسی در آوردن صلح و ثبات پایدار دارد. وی اشتراک مردم به خصوص زنان را در پروسه‌های انتخابات مهم خواند.
رئیس‌جمهور کشور بر بهبود کیفیت معارف تأکید ورزیده، گفت که سرمایه‌گذاری دراین زمینه می‌تواند پنج‌نسل آینده را تغییر دهد و این مسئولیت و رسالت همگانی ما است. وی افزود که اصلاحات به منظور آرامش مردم و نهادینه‌ساختن دموکراسی می‌باشد و باید با فساد مبارزه شود.
وی اضافه‌کرد که افغانستان حکومت‌های استبدادی، خانواده‌گی و دیکتاتوری را تجربه کرده‌است که دیگر کارا نیست، اکنون ارادۀ ملت بزرگ افغانستان است که از طریق انتخابات، نظام را ایجاد می‌کند.
رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی گفت که نظر به قانون اساسی، وظیفه‌من در اول جوزای ۱۳۹۸ختم می‌شود. وی، ضمن با اهمیت‌خواندن انتخابات از مردم خواست تا در روندهای انتخابات سهم و اشتراک فعال داشته باشند.
وی تأکید کرد: هرکسی‌که انتخابات را تخریب می‌کند، ثبات را تخریب می‌نماید و حملات ترورسیتی اخیر، حمله به انتخابات و ثبات سیاسی ما بوده است.
رئیس‌جمهور گفت که در بخش اصلاحات باید به اجماع برسیم و این حتمی است، زیرا تعهدات بین‌المللی با افغانستان شش‌سال بعد خاتمه می‌یابد و باید افغانستان سرپای خود بایستد. مهم‌ترین شاخصۀ شهروندی، مالکیت و حس مسولیت‌پذیری است.
دراین مراسم، مجیب الرحمان کریمی وزیر انکشاف دهات، فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، متین بیک رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندۀ اتحادیه اروپا و نماینده انگلستان و بانو رحمانی نیز به‌گونۀ جداگانه در مورد موضوع صحبت کردند.