زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی بر فراهم‌نمودن تسهیلات لازم برای عودت کنندگان تأکید کرد
سه شنبه ,2 اسد , 1397

جلسۀ کمیسیون عالی مهاجرین عصر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روی وضعیت عمومی مهاجرین افغان بحث نمود.
در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در مورد وضعیت مهاجرین در کشورهای مختلف به شمول ایران،پاکستان و کشورهای اروپایی، همچنان ادغام مجدد مهاجرین گزارش داد.
سپس، غلام‌رضا رسولی رئیس حمایت حقوقی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان پیرامون وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی معلومات داده، گفت: آنعده افغان‎هایی که دارای وضعیت پناهندگی هستند، از شرایط خوبی برخوردار بوده و می‌توانند از حقوق اساسی‌شان بهرمند گردند.
وی اضافه کرد: کسانی که به‌عنوان پناهجو، در خواست‌های پناهندگی‌شان تحت بررسی قرار دارد، از حد اقل حمایت‌ها الی تعیین سرنوشت‌شان برخوردار هستند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که باید از وضعیت مهاجرین افغان تصویر واضح وجود داشته‌باشد تا براساس آن، به مشکلات و خواست‌های اساسی آنان رسیدگی‌شود. وی همچنان بر رسیدگی به کودکان بی‌سرپرست و زنان عودت کننده تأکید ورزید.
رئیس‌جمهور غنی تصریح‌کرد که وزارت اقتصاد با انجوها هماهنگی خوبی را ایجاد نماید تا براساس تفاهم، تسهیلات لازم برای عودت کنند‌گان روی‌دست گرفته شود. وی علاوه‌کرد که سهولت‌های لازم برای توزیع تذکره و موضوع سند تحصیلی عودت کنند‌گان، باید ایجاد گردد.
رئیس‌جمهور غنی هدایت‌داد تا نهادهای مرتبط، مانند وزارت تحصیلات عالی، معارف و ادارۀ ثبت احوال نفوس هماهنگی خوبی را ایجاد نمایند و به مشکلات مهاجرین در زمان برگشت، رسیدگی شود.
رئیس‌جمهور کشور گفت که در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی محل واحد برای پذیرایی از مهاجرین درنظر گرفته شود و خدمات به موقع برای آنان صورت گیرد. وی به وزارت خارجه هدایت‌داد تا با سفارت خانه‌های افغانستان صحبت‌شود و از تجارب موفق آنان دراین خصوص استفاده صورت گیرد.
رئیس‌جمهورغنی همچنان بر وضاحت مسوولیت‌پذیری و تعهد وزارت‌های انکشاف دهات، زراعت و مالداری، صحت عامه و کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین تأکید کرد.
در این جلسه، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرده، گفت که وزارت مهاجرین باید برنامه‌ها و پلان‌های خویش را مرور کند تا مشکلات و چالش‌ها در یک فهرست منظم ترتیب و تصامیم لازم دراین خصوص اتخاذ گردد.