زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی بر کمک فوری به آسیب‌دیده‌گان ناشی از خشک‌سالی و سیلاب‌ها، تأکیدکرد
چهارشنبه ,30 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز در اولین روز سفرش به ولایت بلخ، با آسیب‌دید‌ه‌گان ناشی از خشک‌سالی و سیلاب‌های اخیر از ولایات فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و بلخ طور جداگانه دیدار کرد.
در این دیدارها والیان ولایات متذکره و نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیده از ولایت یادشده صحبت کردند و در مورد چگونگی وضعیت خشکسالی، وقوع سیلاب‌ها در مناطق شان و خسارات ناشی از آن و وضعیت بیجاشده‌گان داخلی معلومات دادند و از کمک‌های انجام‌شده از سوی حکومت تشکر نموده و بر افزایش کمک‌ها تأکید کردند.
نمایندگان ولایات فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و بلخ خواست‌ها و پیشنهادات شانرا در عرصۀ راه‌اندازی عملیات تصفیوی، افزایش و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی، استفاده از منابع گاز، احداث بندها، اعمار سرک‌ها و تعمیر به مکاتب، با رئیس جمهور مطرح ساختند.
رئیس‌جمهور غنی در این دیدارها، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های که عزیزان شان‌را از اثر حوادث سیلاب‌های اخیر از دست داده‌اند، ابراز داشت و به بزرگان ولایت فاریاب اطمینان داد که امروز نیروهای تقویتی هوایی و زمینی به شمول کماندو به این ولایت اعزام شده‌اند و عملیات نظامی آغاز می‌گردد.
رئیس‌جمهور کشور به اداره ارگان‌های محلی هدایت داد تا در هماهنگی با اداره امور ریاست‌جمهوری، با خانواده‌های شهدای ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولایات شمال، کمک‌های عاجل صورت گیرد.
 وی اضافه کرد که مشکلات ولایات شمال در بخش خشک‌سالی، سیلاب، بیجاشده‌گان و امنیت است که وزارت‌های زراعت و انکشاف دهات، وضعیت تأثیرات سیلاب را از هر ولسوالی سنجش نموده‌اند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که موضوع خشک‌سالی اکنون در اولویت کار حکومت قرار دارد و کمک‌های ابتدایی دراین خصوص به مناطق آسیب‌دیده فرستاده شده‌است که کافی نمی‌باشد.
وی اضافه کرد که به منظور تأمین کمک‌های بهتر، تا چند هفتۀ دیگر اقدامات عاجل در همکاری با شرکای بین‌المللی بخاطر کمک به خشک‌سالی روی‌دست گرفته خواهد شد.
رئیس‌جمهورغنی به وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و زراعت و مالداری هدایت داد تا هیئتی را به منظور بررسی راه‌های مهار سیلاب‌ها تعیین و به ولایات شمال بفرستند و نیز تفکیک گردد تا باشنده‌گان قریه‌جات آسیب‌پذیر به ساحات دولتی انتقال شود.#