زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: به‌رغم اینکه در هفتۀ گذشته افغان‌های زیادی شهید شده‌اند، اما من به‌نمایندگی از هموطنانم جهت غم‌شریکی با مردم فلسطین اینجا آمده‌ام
شنبه ,19 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در نشست فوق‌العادۀ سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفت: در جریان هفته گذشته، افغان‌های زیادی نسبت به فلسطینی‌ها جان‌های شان‌را از دست داده‌اند. اما، من خود را مکلف دانستم تا در این نشست فوق‌العاده برای اظهار همدردی و همدلی هموطنانم با مردم فلسطین، اشتراک کنم.
دراین نشست که در شهر استانبول ترکیه با حضور سران کشورهای عضو سازمان مذکور برگزار گردیده‌بود، رئیس جمهورغنی اضافه نمود که به منظور رسیدگی به مسأله فلسطین و جستجوی راه‌های حل پایدار به منازعه بین اسرائیل و اعراب، باید کوشش‌های دوام‌دار و مستمر صورت گیرد.
رئیس‌جمهور غنی بیان‌داشت که رنج و درد مردم فلسطین، ما را به اینجا کشانیده است آنها از ما تنها همدردی نمی‎خواهند، بلکه خواستار حمایت ما هستند تا زندگی با عزت شان برگردد.
وی اظهارداشت که ما در یک برهۀ تراژید گردهم آمده‌ایم، زیرا غیرنظامیان فلسطینی به‌خاطر داشتن حقوق اساسی سیاسی و بشری می‌میرند. رئیس‌جمهور افزود: بی‌عدالتی که بر مردم فلسطین تحمیل می‌گردد تکرار خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپای شرقی و غربی صورت گرفته است.
رئیس‌جمهورغنی تصریح‌نمود که اندازه و تداوم خشونت منجر به ایجاد بی‌پروایی شده است و بی‌باوری نسبت به آینده و جهتی که جهان به سوی آن در حرکت است، بر شرایط حاضر سایه افکنده است.
وی افزود، خلای که بین ارزش‌های حقوق بشر و حقوق سیاسی، عدالت و انصاف خصوصا در جهان اسلام ایجاد شده؛ باعث افزایش بی‌اعتمادی به توانایی نهادهای بین‌المللی برای تحقق صلح و ثبات گردیده است.
رئیس‌جمهور گفت که ما با یک بحران تفاهم و همکاری مواجه هستیم که منتج به اتخاذ راه‌های حل باخت-باخت به جای راه‌های حل برد-برد می‌گردد.
رئیس جمهور کشور بر ایجاد چارچوب جهت دستیابی به ثبات سیاسی، ایجاد یک مکانیزم همکاری دولت با دولت میان کشورهای همسایه‌ای که در آنها انگیزه شامل‌شدن در جنگ‌های نیابتی و ایجاد قلمروهای نفوذ عوامل جنگ و منازعه وجوددارد، تأکید کرد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تصریح‌داشت که باید از نمونه‎های موفق همکاری منطقه‎یی از طریق توافق روی تقویت ظرفیت سازمان همکاری‎های اسلامی استفاده شود. وی سازمان مذکور را بستری برای بحث روی چالش‌های جمعی و میکانیزم صلح‌سازی بین کشورهای عضو عنوان کرد.
رئیس‌جمهورغنی خاطرنشان‌ساخت که باید برای تشریح اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل‌های جوان مسلمان، تصویر کلی ارائه شود و نیاز به گفتگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدن‌ها است.
رئیس‌جمهور افزود که ما در یک برهۀ تاریخی زندگی می‎کنیم که مملو از خطر و فرصت است و رهبری و مدیریت درست در چنین شرایطی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت گردد.
رئیس جمهور کشور از رئیس‌جمهور اردوغان به خاطر ابتکار برگزاری نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی و نیز از سکرتریت سازمان مذکور به خاطر ترتیب و تنظیم این نشست قدردانی کرد.#