زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی به پای بنای استقلال و انسان‌دوستی ازبکستان اکلیل گل گذاشت
سه شنبه ,14 قوس , 1396

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در شهر تاشکند، در مراسم گل‌گلذاری به پای بنای استقلال و انسان‌دوستی ازبکستان اشتراک کرد.
دراین مراسم که رئیس‌جمهورغنی را عبدالله آریپوف صدراعظم، عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان و رحمان‌بیگ عثمانوف شاروال و حاکم شهر تاشکند مشایعت می‌کردند و قطعۀ تشریفات خاص نیز در دوسوی صف بسته بودند، رئیس‌جمهور کشور به پای بنای استقلال و انسان‌دوستی ازبکستان اکلیل گل گذاشت.
سپس، رئیس‌جمهور محمداشرف غنی و هئیت همراه درعین‌حال که از سوی نمایندۀ خاص ازبکستان برای افغانستان، صدراعظم ازبکستان و معاون موصوف، وزیر امورخارجه و معاون وی و شاروال شهر تاشکند همراهی می‌شدند، از مجتمع تاریخی حضرت امام که شامل مسجد جامع و محل نگهداری نسخۀ تاریخی قرآن عظیم‌الشان می‌گردد، دیدن کردند.
حین دیدار رئیس‌جمهور غنی و هیئت همراه از بخش‌های مختلف مسجد جامع  حضرت امام و محل نگهداری نسخۀ تاریخی قرآن کریم، مسوولین مربوط درخصوص تاریخ‌چۀ اعمار این مسجد جامع و نیز در رابطه به‌ویژه‌گی‌های نسخۀ قرآن عظیم‌الشأن، معلومات ارائه نمودند.
مسوولین مربوطه گفتند که نسخۀ تاریخی قرآن کریم در زمان حضرت عثمان (رض) روی پوست آهو نوشته شده‌است و یکی از نسخ منفرد در جهان می‌باشد که پس از نسخه‌برداری از آن، برخی نسخ آن در موزیم‌های کشورهای مختلف اسلامی هم‌اکنون نگهداری می‌گردد.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان از مسوولین مربوطه به‌خاطر ارائه معلومات تاریخی شان قدردانی نموده و یادداشتی را نیز در کتاب تاریخی این مجتمع، به ثبت رساند.#