زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی به ۳۶ تن از فرهنگیان و نویسندگان کشور، مدال‌های عالی دولتی تفویض کرد
پنج‌شنبه ,4 می , 2017

رئیس‌جمهورغنی

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم اختتامیۀ “سیمینار پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروح” به‌منظور قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و ادبی فرهنگ‌یان کشور به ۳۶ تن از نویسنده‌گان، فرهنگ‌یان و شعرای کشور، مدال‌های عالی دولتی تفویض کرد.
در مراسمی که به‌همین مناسبت شام گذشته در ارگ برگزار گردید، ابتدا، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل درخصوص برگزاری “سیمینار پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروح” معلومات داده گفت که به سلسلۀ کنفرانس‌ها و سیمینارهای علمی، اینبار با حضور شخصیت‌های علمی در سیمینار مذکور، روی ابعاد شخصیتی و افکار علمی سید بهاءالدین مجروح بحث گردید.

وی گفت که پوهنتون کابل تلاش می‌ورزد تا از شخصیت‌های علمی کشور طی سیمینارها و گردهمایی‌ها یادبود نموده، آثار و افکار شان را به‌معرفی بگیرد. فاروقی پیشنهاد نمود تا پوهنتون کنر به نام پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروح مسمی گردد و نیز اندیشه و افکار او در نصاب درسی پوهنتون‌ها شامل و تکت پوستی به نام وی ثبت شود.

رئیس پوهنتون کابل علاوه کرد: همۀ مراجع دولتی که برنامه‌های تحقیقی دارند، از طریق پوهنتون‌ها می توانند به آن به‌پردازند. وی آثار پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروح را که به‌وسیلۀ پوهنتون کابل چاپ گردیده‌است، به رئیس‌جمهورغنی اعطا نمود.

در مراسم مذکور، داکتر نورالحبیب نثار به‌نمایندگی از فرهنگ‌یان و پوهاند داکتر محمد داوود راوش استاد پوهنتون کابل صحبت کردند و از توجه و حمایت رئیس‌جمهور از فرهنگ‌یان و ادیبان کشور قدردانی نمودند. آقای نثار پیشنهاد نمود که برای غنامندشدن فرهنگ کشور، شورای عالی فرهنگی ایجاد گردد تا چالش‌های فراراه فرهنگ بررسی و راه‌های حل به آن جستجو گردد.

پوهاند راوش، از تلاش‌های رئیس‌جمهور در عرصۀ تأمین صلح و ثبات در کشور قدردانی کرد و گفت که شما به قاطعیت تام بر موضع‌گیری خود برای آوردن صلح ایستادید و این قوت و سعی فراوان تان نزد ملت قابل ستایش است.

وی گفت که استادان پوهنتون و شخصیت‌های علمی کشور در “سیمینار پوهاند داکتر سیدبهاءالدین مجروح” سهم فعال داشتند و در تاریخ ۲۰ سالۀ اخیر افغانستان، این سیمینار هم از لحاظ کیفی و کمی به‌شکل بی‌نظیر برگزار گردید. راوش، از سیستم تحصیلات عالی خصوصی یاد کرد و برمدیریت جدی نهادهای تحصیلی خصوصی تأکید ورزید.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی طی سخنانی، از همۀ کسانی‌که در برگزاری “سیمینار پوهاند داکتر سیدبهاءالدین مجروح” تلاش ورزیدند به‌ویژه از استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی ریاست‌جمهوری و پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، تشکر کرد.

رئیس‌جمهورغنی گفت سیمینار متذکره باعث گردید تا مفکورۀ پوهاند شهید مجروح به‌بحث دوام‌دار و همه‌جانبه مبدل گردد و ضرورت به‌بحث عمیق‌تر فرهنگی می‌باشد، تا درک بهتر تاریخی از شخصیت‌های علمی و اکادمیک کشور به‌وجودآید.

رئیس‌جمهور از شهید مجروح به‌عنوان شخصیت علمی یاد کرده گفت که داکتر مجروح پیام دوام‌دار داشت و باید پیام‌های وی در یک سیمینار ختم نشود، بلکه روی آثار وی به‌گونۀ همه‌جانبه کار صورت گیرد و همچنان روی شامل‌شدن اندیشۀ مجروح در نصاب درسی بحث گردد.

رئیس‌جمهورغنی افزود: پوهاند مجروح مفکورۀ چند بُعدی داشت، او بحران فکری، اجتماعی و سیاسی را به‌خوبی تحلیل کرده بود که در نوشته‌هایش به وضاحت قابل درک است، باوجود اینکه شهید مجروح می‌توانست صدراعظم وقت مملکت شود، اما او استادبودن را در پوهنتون ترجیح داد.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی گفت که یک پوهنځی در پوهنتون کنر و شماری  از خیابان در ولایات کنر و ننگرهار به نام پوهاند مجروح مسمی گردد. وی از شخصیت‌های علمی و تاریخی کشور یادآور گردیده اضافه کرد که در مورد همه شخصیت‌های علمی فکر شود، تا تاریخ اصلی افغانستان را بهتر درک کنیم و من از این روند حمایت همه‌جانبه می‌کنم.

رئیس‌جمهور کشور اظهارداشت که دولت، جامعه و مردم؛ بدون فرهنگ زندگی نمی‌توانند و باید برای غنای فرهنگ کشور، تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد که شورای فرهنگی به‌زودی ایجاد خواهد شد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد که سال گذشته مصروف جنگ تحمیل‌شده بودیم و پلان‌های فرهنگی ما به تعویق افتاد، اما باید در حوزۀ فرهنگی کارهای بیشتر انجام شود.

وی با اشاره به این‌که افغانستان در اصلاحات باید پیشتاز باشد گفت: در بخش معارف به بحث ها و تغییرات بنیادی ضرورت است و همچنان فرهنگ شاگرد محوری باید احیا گردد. وی در خصوص پوهنتون‌ها بیان داشت که پوهنتون‌ها ضرورت به بازنگری دارند و همه پوهنتون‌ها به شبکۀ فایبر نوری وصل خواهند شد.