زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: تهداب همکاری دوام‌دار میان افغانستان و ترکمنستان گذاشته شده‌است
شنبه ,23 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با تاگله کوف سفیر ترکمنستان در کابل، ملاقات تودیعی نمود.
در این ملاقات که در ارگ انجام شد، رئیس‌جمهور کشور از آقای تاگله کوف به‌خاطر انجام موفقانه مأموریت موصوف در عرصۀ تعمیق روابط میان افغانستان و ترکمنستان قدردانی کرده افزود: در دوران کاری‌تان تهداب همکاری ۱۰۰ساله میان دو کشور، گذاشته‌شده است.
 در مقابل، سفیر ترکمنستان ضمن ابراز خرسندی از دوران مأموریت خویش در افغانستان، از تلاش‌ها و دیدگاه رئیس‌جمهور غنی جهت گسترش روابط هرچه بیشتر میان دوکشور و نیز، روی‌دست‌گرفتن پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌یی، قدردانی کرد.
رئیس‌جمهور کشور با اشاره به نقش ارزندۀ قربانقلی بردی محمدوف رئیس‌جمهور ترکمنستان در پیشرفت پروژه‌های منطقه‌یی، گفت که ایجاد کوریدور انکشافی، مسیر لاجورد و پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌یی به شمول دو کشور، روی منطقه تأثیر بسزای خواهد‌گذاشت.
رئیس‌جمهور، تاپی را نقطۀ کلیدی برای کشورهای عضو آن دانسته گفت: افغانستان آماده است تا انرژی برق را به آسیای جنوبی و پاکستان انتقال دهد. وی دوستی و روابط میان افغانستان و ترکمنستان را دوامدار خواند.
همچنان سفیر ترکمنستان در کابل، افغانستان را دوست و همکار خوب با کشورش دانسته، تأکید ورزید که مناسبات ایجادشده میان دو کشور بی‌سابقه بوده و این روابط هر روز در حال گسترش می‌باشد.
در این دیدار، رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ضمن آرزوی‌موفقیت مزید به آقای تاگله کوف، از وی خواست تا سلام و تمنیات نیک دولت و مردم افغانستان را به دوست و برادر رئیس‌جمهور و مردم ترکمنستان تقدیم نماید.