زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی خطاب به خبرنگاران: دوست و دشمن خود را بشناسید
دوشنبه ,8 می , 2017

رئیس‌جمهورغنی

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات به‌منظور تقدیر از خدمات ارزندۀ سخن‌گویان و خبرنگاران در عرصۀ آزادی بیان نشر حقایق، به برخی آنان مدال‌های عالی دولتی و تقدیرنامه اعطا کرد.

در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ انجام شد، شاه‌زمان میوندی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور روابط عامه و ارتباطات ستراتیژیک گفت که تجلیل از روز بین‌المللی آزادی مطبوعات، نمایان‌گر همکاری مشترک حکومت با رسانه‌ها و حمایت حکومت از آزادی بیان می‌باشد.

میوندی افزود، مشاوریت ارشد روابط عامه و ارتباطات استراتیژیک ریاست‌جمهوری تعهد دارد که از آزادی بیان حمایت و برای فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران، تسهیلات لازم را فراهم سازد.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که براساس حکم دست‌رسی به معلومات، همه ادارات و سخن‌گویان حکومت ملکف‌اند که معلومات مربوط را با رسانه‌ها شریک سازند. وی افزود که ما می‌خواهیم به‌منظور حمایت از شما، از شما بشنویم و مشکلات چالش‌های فراراه رسانه‌ها را به‌گونۀ اساسی حل نماییم.

سپس، نجیب‌الله شریفی رئیس کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران طی صحبتی، از رئیس‌جمهور به‌خاطر حمایت و تقدیر از خبرنگاران تشکری کرده افزود: این کار باعث روحیه‌بخشیدن به خبرنگاران و تحکیم روابط میان رسانه‌ها، خبرنگاران و حکومت می‌گردد.

وی علاوه کرد: جدا ازاین‌که در سال ۲۰۱۶ سیزده تن از خبرنگاران جان‌های شانرا از دست دادند و برخی هم با خشونت و رفتارهای تند مواجه  گردیده‌اند، اما باوجود این همه، خبرنگاران به کار خود ادامه دادند و از برکت کار شان و همکاری حکومت، افغانستان باردیگر در بین کشورهای جهان در عرصۀ آزادی بیان به درجۀ ۱۲۰ نایل گردید.

شریفی اضافه کرد: برعلاوه این‌که حکومت از آزادی بیان حمایت نموده، با رسانه‌ها همکاری می‌نماید و به‌منظور دست‌رسی به معلومات، کمیتۀ مصوونیت را ایجاد کرده و برخی احکام و فرامین را صادر نموده‌است، اما تا اکنون احکام و فرامین در این زمینه تطبیق نگردیده‌است.

وی بیان‌داشت که هنوز هم در شماری از وزارت‌خانه‌ها، ادارات و ولایات، در عرصۀ دست‌رسی به معلومات مشکلات موجود می‌باشد.

رئیس کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران اظهار نمود که بخشی از مردم، هنوز هم به آزادی بیان و کار رسانه‌یی اعتماد ندارند و حکومت باید در این عرصه، برنامه‌های آگاهی‌عامه و کمپاین را راه اندازی نماید.

متعاقباً، بشیر عاطف فعال عرصۀ رسانه‌ها صحبت کرده گفت که سخن‌گویان بجای ارائه معلومات به رسانه‌ها، فقط برای برخی رسانه‌ها آن‌هم براساس ارتباطات دوستی، معلومات می‌دهند که در این‌صورت بقیه رسانه‌ها معلومات دست دوم و سوم را دریافت می‌نمایند.

وی گفت: قضایای زیادی از خشونت علیه خبرنگاران تا اکنون تعقیب نگردیده و عاملین آن نیز مجازات نشده‌اند. نام‌برده افزود که افراد و گروه‌های که بالای رسانه‌ها حمله می‌کنند و علیه شان دست به خشونت می‌زنند، باید به لست سیاه جامعۀ ملل شامل شوند.

معصومه محمدی فعال عرصۀ مطبوعات دراین مراسم با اشاره به‌حضور کم‌رنگ زنان در رسانه‌ها گفت که مسوولین رسانه‌ها در زمینه‌های مدیریت رسانه‌ها و تصمیم‌گیری زنان در رسانه‌ها توجه نمایند و حکومت به آنان فرصت‌های کاری را فراهم سازد.

شریف حسنیار فعال رسانه‌یی گفت: با وجود تلاش‌های حکومت، هنوز هم در زمینۀ دست‌رسی به معلومات و ارائه معلومات مشکلات وجود دارد، به گزارش‌های تحقیقی توجه شود و به‌جای تقابل، فضای تعامل و همکاری ایجاد گردد.

نادر نادری سفیر آزادی بیان در این مراسم گفت: مطابق به حکم قانون اساسی، آزادی بیان حق طبیعی انسان و از تعرض مصوون است. وی علاوه کرد که این ملت آزاد پیدا شده، به آزادی محبت می‌ورزد و همواره از آزادی خود دفاع و در این مسیر مبارزه می‌کند.

نادری، خطاب به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گفت: تلاش نمایید که درچوکات نهادها به این آزادی احترام بگذارید تا نهادینه گردد. وی افزودکه نسل کنونی کشور تغییر کرده‌است و در زمینۀ حمایت از آزادی بیان، همۀ شان از شما حمایت می‌کنند.

سفیر آزادی بیان علاوه کرد که هیچ‌فردی نمی‌تواند که آزادی رسانه‌ها را محدود سازد، ولی ما باید به محتوای کار خود توجه نموده و با درنظرداشت منافع ملی و شرایط کشور با صداقت کار و تلاش نماییم.

نادری گفت: علاوه بر این‌که خشونت از سوی تروریستان در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش داشته، اما افغانستان توانست در عرصۀ آزادی بیان در میان کشورهای جهان، مقام ۱۲۰مین کشور را تصاحب نماید.

رئیس‌جمهورغنی پس از استماع صحبت‌ها، نظریات و خواست‌های شماری از سخن‌گویان و خبرنگاران، پس از تفویض مدال‌ها و اهدای تقدیرنامه‌ها، روز بین ‌المللی آزادی مطبوعات را به آنان تبریک گفت.

رئیس‌جمهور از آنان تشکری کرد که در شرایط دشوار وظیفۀ خبرنگاری را انتخاب کرده‌اند. وی افزود که این انتخاب برای حاکمیت قانون، بحث ملی و بحث آزاد میان مردم، نتایج مفیدی خواهد داشت.

محمد‌اشرف غنی از ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و رسانه‌ها ابراز خرسندی کرد و آنرا در راستای حفاظت از منافع ملی کشور موثر دانست. وی افزود که بحث آزادی بیان یک‌جانبه نه، بلکه دو طرفه باشد.

رئیس‌جمهور گفت که برای ایجاد بحث‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت، به‌بحث ملی نیاز است. وی افزود که ۴۰ سال بحران در کشور برای ما این باور را داده‌است که آنرا طبیعی بدانیم. ما باید هم‌دیگر را درک کنیم و تحلیل و قضاوت‌های خویش را در مطابقت به وضعیت و شرایط کشور، عیار سازیم.

رئیس‌جمهور گفت: طوری‌که آزادی بیان یک طرفه نیست، پس رسانه‌ها باید تحمل داشته‌باشند و حق آزادی شخصیت‌های را احترام نمایند و هیچ‌فردی حق محکوم‌کردن دیگران را ندارند.

وی افزود که آوردن دیگران از جنگ به میدان بحث تحمل می‌خواهد و اگر این کار را به‌طور دقیق انجام ندهیم، پس از میان مردم دور می‌شویم، زیرا هر کدام آن‌ها تصویر متفاوت از یک‌زمان تاریخی افغانستان را دارند.

رئیس‌جمهور گفت که ما پنج نسل با هم‌دیگر زندگی می‌کنیم، اما تجربه‌های ما مشابه نیست، پس در نتیجه یک بحث ملی باید تاکید واضح بر آزادی بیان باشد و در روشنایی قانون یک‌دیگر را درک کنیم و جامعه را به ثبات برسانیم.

رئیس‌جمهورغنی خاطرنشان کرد که به قابلیت ملت، مقاومت و حس باورمندی سلام می‌گوییم. وی افزود که ما همیشه ملت قوی و دولت‌های ضعیف داشتیم و دولت‌های ما ملت را نه، بلکه ملت ما، دولت‌ها را حفاظت کرده‌است.

رئیس‌جمهور به سید آقا فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد که در زمینه تطبیق مقرره حقوق و بیمه خبرنگاران اقدام عاجل نمایند. وی خطاب به خبرنگاران گفت که من آماده هستم که این مقرره را به حکم، فرمان تقنینی و قانون تبدیل نمایم، زیرا این قابل قبول نیست که خانوادۀ مطبوعات بدون حقوق باشند.

رئیس‌جمهورغنی گفت که سکتور خصوصی حق ندارد که بدون کدام دلیل واضح کارمندان خود را از کار اخراج کنند. وی افزود که رسانه‌ها باید قانون و فرهنگ را رعایت کنند، زیرا اگر ملکیت شخصی باشد اما مسوولیت آن ملی است.

رئیس‌جمهور کشور گفت که همۀ والیان را از طریق ویدیو کنفرانس هدایت خواهد داد که در عرصه دست‌رسی به معلومات و ارائه معلومات به خبرنگاران و رسانه‌ها همکاری نمایند. وی افزود که هر والی که در این راستا همکاری ننماید، ابتدا اخطار و سپس مجازات خواهد شد.

محمداشرف غنی گفت: محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کمیتۀ مصوونیت با خبرنگاران نشست‌های منظم را آغاز خواهد کرد و در صورت دایرنشدن این نشست‌ها، دلایل آن را با من شریک بسازد.

وی خاطرنشان کرد که مشکل بزرگ عدم دست‌رسی به اطلاعات این است که پالیسی بر اساس ساخته نمی‌شود. وی افزود سیستم‌های موثر جمع‌آوری معلومات در ادارات باید فعال شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد که حکومت‌داری الکترونیکی برای جمع‌آوری معلومات موثر است و سال جاری و آینده تمرکز بیشتر ما، روی حکومت‌داری الکترونیکی می‌باشد.

رئیس‌جمهورغنی گفت: سال ۲۰۱۶ سال دشواری بود، اما از برکت قربانی‌ها و شجاعت نیروهای امنیتی ودفاعی، اهداف و پلان‌های شوم دشمن خنثی گردید. وی اضافه کرد که تروریستان بین‌المللی می‌خواهند که افغانستان را به مرکز بی‌ثباتی مبدل کنند، مگر برعکس ما تلاش می‌ورزیم تا افغانستان را به مرکز ثبات و همکاری مبدل سازیم.

رئیس‌جمهور گفت: پاکستان، راه‌ها را به روی افغانستان مسدود ساخت، اما مشکلی که آنان توقع داشتند، ایجاد نشد و این نتیجۀ کار دوینم سالۀ حکومت است که رسانه‌ها این کار را پوشش رسانه‌یی ندادند.

محمداشرف غنی بیان داشت که ارائه معلومات به مردم، حمایت و کمک ژورنالیستان و ایجاد فضای همکاری و اعتماد، جهت ارائه معلومات درخصوص کارهای انجام شده، حتمی می‌باشد.

رئیس‌جمهور خطاب به کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: دوست و دشمن خودرا بشناسید، ما در کشتی آزادی بیان، قانونیت، وحدت ملی و بیرون‌شدن از بحران نشسته‌ایم که به‌گونۀ مشترک آنرا به سرمنزل مقصود می‌رسانیم.#