زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی خطاب به طالبان: مذاکرات صلح، خواست مردم ما است نه خواست خارجی، اکنون فیصله به دست شما است
شنبه ,30 ژوئن , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز طی کنفرانس خبری گفت: آتش‌بس یک‌جانبه حکومت خاتمه یافت و قوای‌مسلح ما اجازه راه‌اندازی عملیات را دارند.
وی که دراین مورد به پرسش‌های برخی خبرنگاران نیز پاسخ می‌گفت، افزود: هم‌زمان با این، روی پروسۀ سیاسی کار جریان خواهدداشت و هرگاه طالبان آمادۀ آتش‌بس باشند، ما نیز آمادۀ می‌باشیم. وی افزود: طرح مناطق امن از حکومت نیست و هیچ ساحۀ تحت نام امن به کسی سپرده نمی‌شود.
رئیس‌جمهور گفت که مذاکرات بین‌الافغانی نخستین مرحله است و باید به لیست از موضوعات کلیدی در رابطه به صلح دست یابیم و تیم مذاکره‌کننده از اقشار مختلف ایجاد خواهد شد و باید روی یک پروسۀ حقوقی و میکانیزم ملی به نتیجه برسیم.
وی در مورد مذاکرات با پاکستان گفت که افغانستان و پاکستان مناسبات سه‌بعدی دارند و مهم است که پس از حل مشکل طالب، دو کشور چطور مشترک زندگی نمایند و افغانستان به مثابۀ چهار راه آسیا، چه نقشی برای پاکستان دارد.
رئیس‌جمهور کشور تصریح‌کرد که روی‌کاغذ توافقات میان دو کشور به وجود آمده است و باید اقدامات مشترک و جدی دراین خصوص روی‌دست گرفته شود. وی افزود که سیاست ۴۰ سال گذشته باید تغییرکند و معیار برای ما، منافع ملی افغانستان است که این امر براساس احترام و اعتماد متقابل و حفظ استقلالیت افغانستان، تحقق می‌یابد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت که باید دو کشور به‌موافقه برسند که چطور همکاری‌ها به ویژه در عرصۀ مبارزه با تروریزم گسترش می‌یابد و جلوی هرنوع حرکت‌های مشکوک باید گرفته شود. وی افزود: می‌خواهیم مشکل تروریزم را ریشه‌ی حل کنیم و مذاکرات دوجانبه وسیلۀ برای ثبات شود و به پلان صلحی دست‌یابیم که موجب امنیت گردد.
رئیس‌جمهور غنی گفت که پاکستان به آسیای مرکزی نیازمند است و این نیازمندی به شمول انتقال انرژی و سایر موارد، صرف از طریق افغانستان به آن کشور ممکن خواهدبود و هدف ما داشتن یک منطقه با ثبات می‌باشد.
رئیس‌جمهور کشور در مورد آتش‌بس و صلح، گفت که از ابتدای حکومت با اقشار مختلف در این مورد نشست‌های مشورتی انجام‌شده و اکنون این بحث به‌اجماع و خواست ملی سرتاسری بدل شده است.
رئیس‌جمهور گفت: همانطور که جهاد ملت افغانستان در انحصار کسی نبوده و به همه مردم تعلق دارد، پروسه صلح نیز در انحصار هیچ‌کس نخواهد بود. صلح با حزب اسلامی نخستین گام بود و هر گامی که در مورد صلح برمی‌داریم، به‌اساس پلان و استراتیژی است.
رئیس‌جمهورغنی افزود: قدم بعدی، اجماع بالای طرح مذاکرات صلح است و دراین خصوص، برعکس جنگ، اجماع منطقوی و جهانی موجود است و ما طرف مقابل جنگ را تعریف کردیم و حالا طرف صلح را نیز تعریف کرده می‌توانیم که با چه‌کسی صلح می‌کنیم.
رئیس‌جمهور اضافه‌کرد که مشروعیت نیابتی نیست، اگر کسی به نمایندگی از ملت صحبت می‌کند، باید مشخص‌شود که به اساس کدام قانون و میکانیزم حق صحبت‌کردن به نمایندگی از ملت را دارد. تصمیم‌گیری در مورد صلح، متعلق به ملت  می‌باشد.
رئیس‌جمهور کشور تصریح‌کرد که در استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به افغانستان و جنوب آسیا، هدف از استعمال قوه صلح بوده و داشتن یک افغانستان با ثبات و امن است.
رئیس‌جمهورغنی گفت، اگر برای امضای پیمان صلح و برای آتش‌بس انتظار می‌کشیدیم، تا زمان نامعلوم باید منتظر توقف خونریزی می‌بودیم و آتش‌بس، این بن‌بست را شکستاند و تحرک را ایجاد کرد.
وی افزود: بعد از آتش‌بس، فضا تغییر کرد و همه اقشار به‌شمول کاروان مردمی صلح، خواهان تمدید آتش‌بس شدند و صداقت، استقلالیت، نیت و اراده ما روشن گردید که تنها افغان‌ها می‌توانند صلح، رفاه و امنیت را تأمین کنند.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت: فساد، قانون‌شکنی و جرم میراثی است که از دهه‌های گذشته به‌ارث برده ایم، ما ارادۀ محکم داریم تا انحصار در رابطه به صلح از بین برود و در این مورد معامله نخواهد شد و هیچ کس حق ویتو ندارد. وی تأکید کرد که منافع ملت باید بر منافع عده‌ی محدود ترجیح داده شود.
رئیس‌جمهور بیان‌داشت که پیمان صلح به شکل پنهانی صورت گرفته نمی‌تواند، سیاست صلح افغانستان نیز سیاست باز و سیاست مذاکره است، اعلام آتش‌بس مشروعیت دینی و اسلامی دارد.
وی اضافه‌کرد که بالای طرح صلح بعداً در جریان مذاکره بحث می‌شود و تفکیک بین آتش‌بس، صلح و پیمان صلح ضروری است. وی گفت که مردم خواستار صلح و قطع جنگ هستند و زمان آن است که طالبان به این خواست جواب مثبت بدهند.
رئیس‌جمهور گفت: اکنون طالبان با مردم، علمای دینی، خطبای اندونیزیا، پاکستان و مکه و مدینه، علمای جهان اسلام مواجه اند و فشارهای که بالای حکومت دراین رابطه بود، حکومت مسوولانه آن‌را رفع‌کرد و اکنون باید طالبان تصمیم بگیرند که با این همه فشارها چطور برخورد می‌کنند.
رئیس‌جمهور کشور اظهارداشت که من بارها در جلسات با اقشار مختلف جامعه خواستار طرح‌های کتبی ایشان در مورد صلح شده‌ام و تا هنوز به حکومت نه‌رسیده است. وی بار دیگر از آنان خواست تا طرح‌های شان‌را در این خصوص با حکومت شریک سازند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان‌ساخت که در زمان آغاز مذکرات، نظریات همه‌اقشار در نظر گرفته می‌شود. وی افزود که با وجود تمام مشکلات میراثی، ما در جهت مثبت قرار داریم و در حال حل مسائل هستیم و اولین خواست مردم ما ختم جنگ و آمدن صلح است.
رئیس‌جمهور از طالبان خواست تا اراده صلح کنند و افزود که این یک فشار افغانی براساس خواست اقشار مختلف به شمول علما و زنان است نه خواست خارجی. اکنون فیصله به دست آنان است که مردم را می‌کشند و یا به آنها پاسخ مثبت می‌دهند.