زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: کمیتۀ به سطح معینان، موانع در مسیر توزیع برق را تشخیص نمایند
سه شنبه ,2 اسد , 1397

جلسۀ به‌منظور بحث در مورد پیشرفت کار شبکه‌های برق‌رسانی در سراسر کشور، عصر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
ابتدا، امان‌الله غالب رئیس د افغانستان ‌برشنا شرکت دررابطه به شبکه‌های توزیع برق در ولایات مختلف کشور، به جلسه معلومات داد.
وی همچنان دستاوردها و چالش‌های ادارۀ برشنا را در سیستم برق‌رسانی به شمول مشکل زمین و املاک به ویژه در جنوب شرق، شمال شرق، برنامۀ ملکیت زمین و اسکان مجدد برای خطوط انتقال برق گردیز- خوست، لشکرگاه و کندهار برشمرد.
رئیس‌جمهورغنی پس از ارائه معلومات متذکره، برهماهنگی میان ارگان‌های محلی، ادارۀ اراضی و دافغانستان‌برشنا‌شرکت تأکید کرده، گفت که کمیتۀ به سطح معینان تشکیل شوند تا موانع و مشکلات را در مسیر شبکۀ توزیع برق تشخیص و برطرف نمایند.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان بر اهمیت زمان تطبیق پروژه‌های برق‌رسانی در سراسر کشور تأکید کرد و مدیریت کار پروژه‌ها در زمان معین آن را مهم خواند.