زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور ازبکستان سفر رئیس‌جمهورغنی را به آن کشور، رویداد تاریخی عنوان کرد
سه شنبه ,14 قوس , 1396

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل ظهر امروز طی مراسم شانداری در قصر ریاست‌جمهوری ازبکستان درحالی‌که سرودهای ملی افغانستان و ازبکستان نواخته‌شدند، مورد استقبال گرم رئیس‌جمهور این کشور قرار گرفت.
سران افغانستان و ازبکستان پس از معاینۀ قطعۀ خاص تشریفات درعین‌حال که هیئت‌های بلندپایۀ دو کشور نیز حضور داشتند، به جایگاه رسمی قرار گرفته و رژۀ نظامی به رسم احترام از مقابل لوژ عبور کردند.
سپس، رؤسای جمهور افغانستان و ازبکستان با حضورداشت رسانه‌ها حضور یافتند درخصوص مسایل عمده میان دو کشور و موضوعات منطقوی، تقویت همکاری‌های متقابل، روابط تاریخی و فرهنگی صحبت کردند.
رئیس‌جمهور ازبکستان به رئیس‌جمهور کشور و هیئت همراه‌اش خوش‌آمدید گفت و این سفر را در روابط میان دوکشور، مهم و به‌مثابۀ یک رویداد تاریخی عنوان کرده تصریح نمود که پس از صد سال؛ اکنون روابط افغانستان و ازبکستان از سر گرفته‌ شده و از لحاظ کیفیت، این مناسبات به حد بالا تقویت گردیده و همچنان گسترش می‌باید.
وی افزود که در ملاقات من با رئیس‌جمهورغنی، روی اختصاص پول برای پروژه‌های زیربنایی و انکشافی، تأمین صلح و ثبات، همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، تحصیلات عالی، ترانزیت و زبان و فرهنگ مشترک، بحث گردید.
رییس‌جمهور شوکت میرضیایف اضافه کرد که در سال ۲۰۱۸ از ابوریحان البیرونی در افغانستان تجلیل خواهد شد و نیز یک کنفرانس مشترک همکاری را جهت رسیدن به توافقات بیشتر در همین سال دایر خواهیم کرد.
وی از تلاش‌های رئیس‌جمهورغنی و حکومت افغانستان در راستای تأمین صلح و ثبات قدردانی نموده افزود که ما تمام اقدامات عملی حکومت افغانستان را دراین زمینه حمایت و پشتیبانی می‌کنیم و از کشورهای منطقه و جهان نیز می‌خواهیم تا به‌خاطر حل مشکلات موجود با ما همگام شوند.
رئیس‌جمهور ازبکستان علاوه کرد که دراین دیدار موافقه شده‌است تا دفاتر شورای امنیت ملی دو کشور روی طرح‌های امنیتی، مشترکاً کار نمایند.
در مقابل، رئیس‌جمهورغنی از دعوت و مهمان‌نوازی گرم رئیس‌جمهور ضیایف و مردم ازبکستان تشکر و قدردانی نموده گفت که با حضور تان به‌عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان، مردم این کشور ثابت ساختند که با درک  و ظرفیت بالای شان، تصمیم گرفته‌اند.
رئیس‌جمهور کشور از ایجاد فضای همکاری و هماهنگی به‌وجود آمده ابراز خرسندی کرد و از رئیس‌جمهور ازبکستان تشکر نمود که در سطح جهانی صدای این مملکت را در حمایت از ایجاد صلح، ثبات و رفاه در افغانستان بلند کرده‌است.
وی گفت، دیدگاه مشترک ما که آسیای مرکزی قلب تپندۀ آسیا است و باید وسیلۀ ارتباط همه‌جانبه گردد، یک نقطۀ بنیادی محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور از اقدامات ازبکستان در راستای مبارزه با تروریزم ستایش کرد.
رئیس‌جمهور غنی تصریح‌داشت که ما ریشه‌های عمیق تمدنی داریم، به‌خصوص تمدن اسلامی و شخصیت‌های مشترک ما مانند، امیر علی‌شیر نوایی، ابوریحان البیرونی و گوهرشاد بیگم که فرهنگ مشترک را می‌سازد موجب وصل، اتحاد و همکاری ما شده‌است.
وی گفت که تدویر سیمینار ابوریحان البیرونی در کابل می‌تواند بُعد دیگر همکاری فرهنگی میان دو کشور تلقی گردد و این مناسبات ما روزبه‌روز، هفته‌به‌هفته و ماه‌به‌ماه توسعۀ مزید خواهدیافت.
رئیس‌جمهور گفت: جدایی صدسالۀ دوکشور تصمیم ما نبوده، بلکه بالای دو مملکت باهم برادر و همدل تحمیل شده‌بود و اکنون نیاز است تا آن صدسال را جبران نماییم و برای  آیندۀ شکوفا، بنیادهای مستحکم روابط را بگذاریم.
وی افزود که اراده و عمل در یک حلقۀ نجیبه تجسم می‌بایند و امضای موافقت‌نامه‌های همکاری، نتیجۀ همین اراده است و مناسبات میان دو کشور نیز از این بیشتر عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهدشد.
رئیس‌جمهورغنی بیان‌داشت که سال ۲۰۱۸ سال عمل است و ما برای تطبیق همه‌جانبه پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در همکاری با شرکای مان، از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌ورزیم.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی و هیئت همراه در حالی‌که از سوی مقامات بلندپایۀ ازبکستان همراهی می‌گردیدند، شام امروز از فابریکۀ تراکتورسازی شهر تاشکند و نمایشگاه صنایع داخلی این کشور دیدن کردند. مسوولین این فابریکه و برگزارکننده‌گان نمایشگاه مذکور، درخصوص تولیدات صنایع داخلی ازبکستان و نیز شیوۀ کار این فابریکه، معلومات ارائه کردند.
در پایان این دیدار، اسناد ۲۵ وسایط نوع کاستر و شماری تراکتورها، اعطایی کشور ازبکستان به جانب افغانستان، از سوی صدراعظم آن کشور به رئیس‌جمهور غنی تسلیم گردید.#