زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی، سنگ ‌تهداب کمپلکس صحی هزاربستر زون شرق را در شهر جلال‌آباد گذاشت
یکشنبه ,10 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفری به ولایت ننگرهار، صبح امروز سنگ‌تهداب کمپلکس صحی هزاربستر زون شرق را در شهر جلال آباد گذاشت.
این کمپلکس صحی که ۲۶۰ جریب ساحه را احتوا می‌کند در آن، شفاخانه ۲۰۰ بستر نسایی ولادی، شفاخانه ۱۵۰ بستر، شفاخانه ۴۰ بستر توبرکلوز، تعمیر جدید شفاخانۀ ننگرهار با ظرفیت ۶۰۰ بستر و دیپوهای نگهداری دوا و غذا، نیز شامل می‌باشد.
رئیس جمهور کشور در این مراسم گفت، خرسندم که امروز یکی از تعهدات را انجام دادیم و امور کار کمپلکس بزرگ صحی را آغاز می‌نماییم، ما به این نتیجه رسیدیم که قراردادی‌ها درست کار نمی‌کنند، از این جهت امور کار این کمپلکس را تصدی دولتی به پیش خواهد برد.
وی اضافه کرد که با ایجاد این کمپلکس صحی، ولایت‌های شرقی به خصوص ننگرهار که پرنفوس می‌باشد، مشکلات صحی آن تا حدی زیادی حل می‌گردد.#