زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی اعتمادنامۀ سفیر غیر مقیم سویس را پذیرفت
چهارشنبه ,16 حوت , 1396

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با توماس کولی سفیر غیر مقیم سویس در قصر گل‌خانۀ ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کرد و اعتمادنامۀ موصوف را پذیرفت.
سفیر غیر مقیم سویس برای افغانستان، تمنیات نیک رهبری کشورش را به رئیس‌جمهورغنی تقدیم نمود و اطمینان داد که در جریان مأموریت خویش در عرصۀ گسترش همکاری‌های دوجانبه تلاش مزید خواهد کرد.
در مقابل، رئیس‌جمهور کشور وظیفۀ جدید را به آقای توماس کولی تبریک گفت و از کمک و همکاری‌های آن کشور در بخش‌های مختلف به‌ویژه در کنفرانس‌های بروکسل و وارسا با افغانستان قدردانی نمود.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تجارب کشور سویس را در بخش آموزش‌های حرفه‌یی، ارزنده خواند و گفت که یکی از مدل‌های آموزش‌های حرفه‌یی را که افغانستان دنبال می‌کند، مدل آموزش حرفه‌یی سویس می‌باشد و خواهان همکاری آن کشور دراین خصوص گردید. وی به آقای توماس در وظیفه جدید آرزوی موفقیت کرد.
توماس کولی سفیر غیر مقیم سویس برای افغانستان نیز به نمایندگی از کشورش تعهد سپرد که دولت و مردم آن کشور همانند گذشته در کنار دولت و مردم افغانستان باقی خواهند ماند و گفت که اقدامات همکاری را به‌خصوص در بخش آموزش‌های حرفه‌یی با افغانستان روی دست خواهد گرفت.