زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی اعتمادنامۀ سفیر و نمایندۀ سازمان همکاری‌های اسلامی را پذیرفت
سه‌شنبه ,15 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته اعتمادنامۀ حسین آونی بُتسانی سفیر و نمایندۀ سازمان هم‌کاری‌های اسلامی برای افغانستان را طی مراسم تشریفاتی در ارگ پذیرفت.
پس از تقدیم اعتمادنامه، هردوجانب در رابطه به حمایت‌های سازمان هم‌کاری‌های اسلامی از افغانستان به‌خصوص پروسۀ صلح، نشست علمای دینی در اندونیزیا و دیگر موضوعات مورد علاقه، بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس‌جمهور کشور جایگاه سازمان هم‌کاری‌های اسلامی را در میان کشورهای اسلامی و نقش این سازمان را در موفقیت پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغانستان ارزنده خواند و بر گسترش مناسبات افغانستان و سازمان مذکور تاکید ورزید.