زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بخاطر وفات پدرش، غم‌شریکی نمود
شنبه ,25 حمل , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز به منزل استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری رفت و با موصوف و سایر اعضای خانواده اش به خاطر وفات پدرش حاجی محمد علی دانش، ابراز غم شریکی کرد.
رئیس جمهور کشور ضمن اینکه به روح مرحومی اتحاف دعا کرد و برایش بهشت برین آرزو نمود، از شادروان حاجی محمد علی دانش به عنوان یک شخصیت خیرخواه یاد کرد که اولاد صالح و نیک را پرورش داده و به جامعه تقدیم کرده است.
رئیس جمهور یکبار دیگر برای معاون دوم ریاست جمهوری و سایر اعضای خانواده اش صبر جمیل از درگاه ایزد متعال استدعا نمود.
در مقابل، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از غم شریکی و همدردی رئیس جمهور غنی با وی و اعضای خانواده اش، تشکر کرد.