زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی با دریافت اولین تذکرۀ الکترونیکی، پروسۀ توزیع آن را رسماً آغاز کرد
پنج‌شنبه ,3 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز با دریافت اولین تذکرۀ الکترونیکی، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را رسماً آغاز نمود.
در مراسمی که بدین مناسبت در ادارۀ ثبت احوال نفوس برگزار گردیده بود، ابتدا همایون محتاط رئیس این اداره صحبت کرده، گفت: افتخار داریم که افغانستان شامل فامیل بزرگ کشورهای مترقی مانند آلمان، سنگاپور و مالیزیا از نگاه داشتن کارت های معیاری به استندردهای بین المللی می شود.
وی گفت که توزیع تذکره های الکترونیکی در زندگی هر افغان از لحاظ شفافیت، رشد اقتصادی و پروسه های انتخاباتی، تاثیرات مثبت خواهد داشت.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از دریافت تذکرۀ الکترونیکی صحبت کرده، گفت: حکومت داری، اقتصاد و به‌خصوص خدمات در قرن ۲۱ بدون معلومات صورت گرفته نمی تواند.
وی در زمینۀ سهولت های که تذکره های الکترونیکی ایجاد می کند، گفت: زمانی‌که تثبیت سند ازدواج ۱۳ روز را می گیرد، با استفاده از تذکره الکترونیکی با چند دقیقه این روند و سایر مسایل بنیادی حل می گردد.
رئیس جمهور بااشاره براینکه چرا امروز را بخاطر آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی انتخاب کرد، گفت: این بخاطر حادثه تروریستی بود و احتمال زیاد دارد که انتحاری روز دوشنبه تذکرۀ جعلی داشت. از این جهت مهمترین فیصله برای من امنیت مردم افغانستان بوده و این را بدانیم که چه کسی افغان است و بایومتریک آن در تمام اسناد، ثابت ساخته می تواند که از کجا و سابقه آن چه می باشد.
محمد اشرف غنی تصریح کرد که دهشت‌گران از تذکرۀ تقلبی استفاده می کنند و این کار امنیت تمام شهروندان ما را به خطر مواجه می سازد. وی تاکید کرد که حفاظت جان و مال تمام افغان ها و هموطنان ما وظیفه بنیادی دولت است و باید انجام شود.
رئیس جمهور گفت که مسعود شهید با افتخار می گفت که من مسلمان و افغان هستم. وی افزود که این هویت ملی و مردمی و نقطه وحدت ماست.
رئیس جمهور غنی اضافه نمود: شروع تذکره برقی به معنای این نیست که تذکره کاغذی توقف می کند، بلکه این دو پروسه به گونۀ موازی انجام می شود و ضرورت است تا بدانیم که این دو پروسه از طرف ادارۀ ثبت احوال نفوس با کمال امانت‌داری رعایت می گردد.
محمد اشرف غنی تصریح کرد که امروز یک قدم اساسی به طرف نظام‌سازی برداشته شد، نظامی که فرمایش قانون اساسی را به‌خاطر پیشرفت متوازن بتواند عملی کند و انکشاف متوازن به معنی این است که معلومات جغرافیایی جمع آوری کرده و پلان‌گذاری بتوانیم و یکی از مهمترین نتایج آن مصرف بودجه خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به تاثیر مثبت دریافت تذکره های الکترونیکی، گفت که انتخابات جزء اساسی یک نظام مردم سالار است که بدون جبر و زور با رأی مردم صورت می گیرد و ضرور است که تمام مردم افغانستان، تذکره دریافت نموده و در انتخابات سهم فعال بگیرند.
در این مراسم بانوی اول کشور، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، قانونپوه محمد یوسف حلیم رئیس ستره محکمه، محمدفرید حمیدی لوی‌څارنوال، شماری از وزرا و اراکین بلندرتبۀ دولتی، محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، باتور دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و تعدادی از شخصیت های سیاسی، تذکره های الکترونیکی خویش را دریافت کردند.