زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی با صدراعظم ناروی دیدار کرد
چهارشنبه ,20 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در شهر بروکسل طی دیداری با ایرنا سولبرگ صدراعظم ناروی، در مورد گسترش همکاری‌های دوجانبه، مسایل منطقوی، تأمین امنیت، پروژه های انکشافی و پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار، صدراعظم ناروی ضمن حمایت از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها، از ابتکار آتش‌بس رئیس‌جمهور ستایش کرده، گفت که کشورش در عرصه‌های مدیریت آب و مذاکرات برای صلح، آمادۀ هرگونه همکاری می‌باشد.
صدراعظم ناروی از اقدامات حکومت در زمینۀ آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد قدردانی کرد و تاکید نمود که کشورش به همکاری های خویش با افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ادامه می دهد.
در مقابل رئیس جمهور غنی از آموزش های که نیروهای ناروی در چوکات ماموریت حمایت قاطع به نیروهای امنیتی و دفاعی فراهم کرده اند و همچنان از حمایت و کمک آن کشور در عرصه های مختلف با افغانستان، تشکر نمود.
رئیس جمهور غنی گفت که زنان در سطوح مختلف رهبری حکومت و پروسۀ صلح نقش دارند و برای آنان سهم مهمی در هیات مذاکره کنندۀ صلح نیز داده خواهد شد. وی افزود که ما علاقمند هستیم در بخش مدیریت آب از تجارب موفق ناروی استفاده کنیم.