زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی با فامیل استاد محمد کریم خلیلی ابراز همدردی و غم‌شریکی نمود
سه شنبه ,17 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز به منزل محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح رفت و با موصوف و سایر اعضای خانواده اش به خاطر وفات پسر حاجی نبی خلیلی، ابراز همدردی و غم شریکی نمود و به روح آن مرحومی اتحاف دعا کرد.
رئیس جمهور کشور ضمن اتحاف دعا به روان برادرزادۀ استاد محمد کریم خلیلی، برای مرحومی از درگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو نمود.
در مقابل، محمد کریم خلیلی و حاجی نبی خلیلی از غمشریکی و همدردی رئیس جمهور کشور با خانواده و دوستان مرحومی، ابراز امتنان کردند.