زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی با نمایندۀ ملکی ناتو دیدار کرد
دوشنبه ,16 دلو , 1396

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با کورنلیوس زیمرمن نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، نمایندۀ ملکی ناتو مراتب تسلیت و همدردی سرمنشی سازمان ناتو را بخاطر رویدادهای اخیر تروریستی در افغانستان، به رئیس‌جمهور غنی تقدیم کرد. وی افزود که سازمان ناتو در دشوارترین شرایط در کنار افغانستان قرار دارد و کشورهای عضو این سازمان آمادۀ هر گونه کمک به مردم افغانستان می‌باشند.
کورنلیوس زیمرمن گفت که کشورهای عضو سازمان ناتو از رهبری رئیس‌جمهور غنی قدردانی می‌کند و همچنان از موقف رئیس‌جمهور در این شرایط خاص که تنها با آن‌عده طالبانی که طرف‌دار وحشت و جنایت در افغانستان نیستند و نه هم مسئولیت حملات اخیر را پذیرفته اند، مذاکرات صلح صورت می‌گیرد، استقبال می‌کنند.
وی افزود که سازمان ناتو و اعضای آن، از مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کنند و همچنان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با گروه‌های تروریستی حمایت و کمک همه‌جانبه می‌نمایند.
در مقابل، رئیس‌جمهور غنی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از هم‌دردی سرمنشی سازمان ناتو تشکر کرد و همچنان از همکاری‌های کشورهای عضو این سازمان به افغانستان ابراز قدردانی نمود. وی افزود که مبارزه با تروریزم، مبارزۀ مشترک است زیرا این پدیدۀ شوم، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.
رئیس‌جمهور گفت که صلح خواست همه، بخصوص مردم افغانستان می‌باشد. جنگ انتخاب ما نیست و آنانی که به‌جای صلح جنگ می‌خواهند، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از طریق مبارزه جدی، آنان را سرکوب خواهند کرد.
رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر ثبات منطقه و جهان، مبارزه خویش را بر ضد دهشت افگنی با شجاعت و قوت به پیش می‌برند. وی افزود که در این مبارزه باید همه سهم صادقانه بگیرند و کشورهای منطقه نیز این را بدانند که پرورش تروریزم به نفع هیچ کسی نیست.