زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی خطاب به جوانان: امروز عملاً نشان دادید که زبان مشترک و ظرفیت عظیم دارید
شنبه ,27 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در نشستی با جوانان از ولایات مختلف کشور، طرح‌ها و نظریات شان را استماع کرد.
در این نشست که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، در آغاز شماری از جوانان به نمایندگی از دیگران طرح‌های شان را در خصوص مبارزه با فساد، اصلاح اداره، انکشاف زون‌های اقتصادی، فقرزدایی، صلح،  تامین امنیت، انتخابات، تغییرات اقلیمی، استراتیژی ملی جوانان و افغانستان‌شناسی، با رئیس‌جمهور شریک ساختند.
جوانان در طرح‌های متذکره که در پایان کارهای گروپی شان ترتیب کرده بودند، پیشنهادات خویش را در رابطه به مشکلات و راه حل‌ها مطرح کردند.
سپس بانوی اول کشور صحبت کرد و با اشاره به طرح‌های جوانان گفت: تا زمانی که ما یکجا هستیم، می‌توانیم کارهای مفید و ارزشمند را انجام دهیم، زیرا در اتحاد قوت است. شما نیرومند هستید و خدمت به وطن، حق شما است.
رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در صحبت هایش در این نشست، ابراز خرسندی کرد که دختران و پسران در این نشست سهم برابر گرفته اند و از جوانان به خاطر این تشکر کرد که در طرح‌های شان، اصل‌های عمده یک استراتیژی خوب را رعایت و مشکلات عمده را تحلیل کرده اند. وی در حصۀ تطبیق آن نیز خواهان نظریات و طرح‌های آنان گردید.
رئیس‌جمهور خطاب به جوانان گفت که شما امروز عملاً نشان دادید که زبان مشترک و ظرفیت عظیم دارید، این کشور  را دقیق می‌شناسید، شناخت و فکر کوتاه مدت، وسط مدت و درازمدت کرده می‌توانید و از ظرفیت‌های شما باید استفاده صورت گیرد. وی افزود که شما از هر گوشه و کنار افغانستان آمده اید و در میان شما هیچ‌گونه تبعیض و تفرقه وجود ندارد. امروز نشان دادید که زنان و مردان افغانستان، حامی یکدیگر اند و زبان مشترک دارند و من بالای شما افتخار می‌کنم.
رئیس‌جمهور گفت: هربار که اصلاحات می‌آورم و خواست‌های شما را عملی می‌کنم، بعضی اشخاص برایم می‌گویند که در انزوا قرار داری و تنها هستی، اما امروز شما با طرح‌های خود، پاسخ واضح دادید که آنان در انزوا قرار دارند و تنها هستند که خواست‌های شما را نمی‌پذیرند.
رئیس‌جمهور غنی ضمن تشکر از دو هدیۀ جوانان، نشان و قلم غازی امان‌الله خان، گفت: این بدین معنی است که شما نیز خواستار تکمیل‌کردن فصل ناتمام غازی امان‌الله خان هستید و نیز به‌جای زور، به قلم باور دارید. وی افزود که بزرگترین تحفۀ شما برای من هم‌آهنگی تان است.
رئیس‌جمهور به خطاب به جوانان گفت که من در وجود شما تعهد ملی را مشاهده می‌کنم و از همین رو، بر هر مشکل فایق می‌آیید. وی افزود که پیغام من در کنفرانس پروسۀ کابل به جامعه بین‌المللی این بود که جوانان را به عنوان شریک خود در افغانستان انتخاب نمایند و بالای این نسل، باید سرمایه‌گزاری صورت گیرد.
محمداشرف غنی گفت که فکر تغییر نسلی، مشکل تفرقه و نفاق را حل می‌نماید و باید به افغانستان واحد باورمند باشیم، زیرا این کشور را با هم‎‌بستگی، شجاعت و فداکاری، کمایی و حفظ کرده ایم. وی افزود که ما باید از تاریخ آبادی و اتفاق کشور خویش بیاموزیم و برای تکمیل‌کردن فصل ناتمام، دست به دست همدیگر بدهیم و ثابت قدم باشیم.
رئیس‌جمهور غنی با اشاره به ظرفیت زنان افغان، گفت که برای آنان باید در بخش‌های مختلف زمنیه کار و خدمت فراهم شود. همچنان از قهرمانی و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز ستایش کرد و بر جوان‌سازی ادارات به گونۀ اساسی، تاکید نمود.