زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی خطاب به جوانان پکتیا: پیمان میان ما و شما، پیمان قلب ها، فکرها و آینده است
دوشنبه ,9 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با شماری از جوانان، فعالان مدنی و اجتماعی ولایت پکتیا در قصر سلام خانۀ ارگ دیدار کرد.
در آغاز، سمیع الله پیوند و سید رحمان نیازی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از تلاش ها و دستآوردهای رئیس جمهور در عرصۀ دیپلوماسی فعال حکومت، سیاست خارجی، مدیریت آب ها، ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین المللی، مبارزه با فساد و زورمندان و حاکمیت قانون تشکر کردند.
آنان خواست ها و پیشنهادات شان را در مورد آغاز کار بند مچلغو، سرک زرمت و پروژه های انکشافی و زیربنایی، اعطای امتیاز درجه اول به ولایت پکتیا، برق، صحت، پروسس جلغوزه، توسعه زراعت و مالداری، استخدام کادرهای جوان و اعمار لیسه مسلکی با رئیس جمهور شریک ساختند.
سپس فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص تفویض مدال غازی میرمسجدی خان به عبدالرحیم زیرک سکرتر خاص رئیس جمهور که از خدمات خوب و قابل قدر را در امور محوله انجام داده است،  توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت گردید.
رئیس جمهور غنی پس از تفویض مدال به عبدالرحیم زیرک، طی صحبتی، به جوانان پکتیا اطمینان داد که تمام امتیازات درجه اول در سال جاری به این ولایت داده می شود و به وزارت خانه ها و ادارات هدایت داد که تشکیلات ولایت درجه اول را به پکتیا بدهند.
رئیس جمهور افزود که برعلاوۀ کامپلکس اداری ولایت پکتیا، در آیندۀ نزدیک کار اعمار بند مچغلو، سرک ها و سایر پروژه های انکشافی آغاز می گردد و مردم باید از این پروژه ها نظارت دقیق نمایند. وی گفت که برعلاوۀ ایجاد فابریکۀ پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا، دو سردخانه نیز اعمار می شود.
رئیس جمهور غنی به وزارت زراعت و مالداری هدایت داد که تمام امور پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا انجام دهد. وی خطاب به جوانان گفت که پیمان ما و شما، پیمان قلب ها، فکرها و آینده است و هدف من پایان بخشیدن به بحران ۴۰ ساله می باشد، زیرا ما گذشته را فراموش و خواهان ساختن آینده هستیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ما از پاکستان ختم جنگ اعلام ناشده و تحمل افغانستان را منحیث یک کشور مستقل و با ثبات می خواهیم، زیرا افغانستان با ثبات به شمول پاکستان به منفعت منطقه و جهان است.
وی افزود که بدون همکاری های منطقوی، رشد اقتصادی پاکستان ناممکن است، ما بدون این کشور هم می توانیم به هند برسیم، اما آنان بدون افغانستان نمی توانند به آسیای میانه دسترسی پیدا کنند.
رئیس جمهور گفت که ما ارزش و نعمت صلح را می دانیم، اما باید برای قیمت صلح به اجماع ملی برسیم و باید در این بخش به تمام نگرانی های مردم پاسخ اساسی بدهیم.
وی در اخیر سخنانش گفت که در خصوص صلح اجماع بین المللی، منطقوی و کشورهای اسلامی به وجود آمده است و در عرصه صلح ضرورت به اجازه کسی نداریم، زیرا خواست اساسی مردم و اولویت مهم ماست.#