زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی خطاب به دست‌فروشان: هیچ‌کس حق ندارد به شما به چشم حقارت ببیند
شنبه ,26 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در جمع دست‌فروشان و کراچی‌وان‌ها نماز شام را ادا و با آنها افطار نمود.
در این ضیافت افطاری که در قصر سلام‌خانه برگزار گردیده بود ابتدا، سلیمان به نمایندگی از دست‌فروشان صحبت‌کرد و از نوازش و توجه رئیس‌جمهور کشور نسبت به فقرا و قشر مستضعف، تشکر کرده گفت: افتخار می‌کنم که مانند شما رئیس‌جمهوری دارم که ما را درک می‌کند.
وی افزود که میان دست‌فروشان افراد باسواد و بادانش هستند که توانایی‌لازم کار را دارند. او از  رئیس‌جمهور خواست تا افراد با تجربه و با دانش به ادارات و فابریکات جذب‌شوند و نیز برای قشر بی‌سواد، مارکیت‌های کار ایجاد گردد.
رئیس‌جمهور غنی در صحبتی، به آنها خوش‌آمدید گفته افزود: احترام به شما برای هرشهروند به‌شمول من فرض است، شما روزی حلال به دست می‌آورید و به این وجه افتخار من‌هستید و هیچ کس حق‌ندارد که به شما به چشم حقارت ببیند.
رئیس‌جمهور خطاب به دست‌فروشان: هرکس به شما به چشم حقارت ببیند در حقیقت به دیده است، من رئیس‌جمهور قشر فقیر، یتیم، بیوه‌زن و نیازمند می‌باشم.
وی اضافه‌کرد: هدف ما این است تا شیوۀ دولت‌داری را از زور به شیوۀ خدمت‌گذاری به مردم و ملت مبدل‌سازیم و شیوۀ ما باید مردم محور باشد. رئیس‌جمهور گفت که افغانستان کشور غنی است و باید فهم استفاده از سرمایه‌های آن را احیا نماییم تا ما را به رفاه و ثبات برساند.
رئیس‌جمهور به ادارۀ امور و معاونیت ریاست دفتر ریاست‌جمهوری و نیز ادارۀ شاروالی کابل هدایت‌داد تا در هماهنگی با صنف دست‌فروشان، مشکلات و نیازمندی‌های این قشر را تحلیل و بررسی نموده، طرح‌ها و راه‌های‌حل مناسب را به آن جستجو نمایند.
رئیس‌جمهورغنی گفت که در مرکز شهر، بازار سرپوشیده دوباره ایجاد می‌گردد و ماشین‌خانۀ کابل نیز برای تشبث و ایجاد کار، فعال خواهد‌شد و تلاش می‌شود تا زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای فعالیت دست‌فروشان فراهم‌گردد.