زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی خطاب به والیان: مردم را در پروسۀ ثبت نام تشویق، اما مداخله نکنید
پنج‌شنبه ,3 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز در مرکز ملی توحید در ارگ، از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، منسوبین امنیتی و رؤسای پوهنتون‌های ولایات، صحبت نمود.
در این ویدیو کنفرانس رئیس‌جمهور با آنان در رابطه به مشارکت مردم در پروسۀ انتخابات، مبارزه با فساد اداری و همکاری والیان با خبرنگاران و محققین در قسمت ارائه معلومات، صحبت کرد.
رئیس‌جمهور گفت که انتخابات وجیبۀ ملی ماست و بدون انتخابات شفاف، نظام مردم‌سالار مستحکم‌شده نمی‌تواند. وی افزود که انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی در وقت معین آن برگزار می‌گردد.
رئیس‌جمهور غنی افزود: انتخابات ولسی‌جرگه و شوراهای ولسوالی و همچنان ریاست‌جمهوری با استقلالیت کامل انجام خواهد شد و به والیان تاکید کرد: همانگونه که رهبری حکومت مداخله نمی‌کند، والیان نیز حق مداخله را در این پروسه ندارند.
محمداشرف غنی ضمن اینکه بر اصلاحات و مبارزه علیه فساد تاکید نمود، از پیشنهادات و بررسی‌های والی‌ها و روسای پوهنتون‌های ولایات تشکر کرد.
رئیس‌جمهور گفت: شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد، موضوع فساد را به‌گونۀ جدی تعقیب می‌کند.
رئیس‌جمهور غنی به والیان هدایت‌داد که با خبرنگاران و محققین در قسمت ارائۀ معلومات همکاری کنند و معلومات را به آنان بدون گرایش‌های سلیقوی به صورت یکسان شریک سازند. وی تاکید کرد که هر نوع تهدید و زورگویی علیه خبرنگاران، جرم پنداشته می‌شود.
رئیس‌جمهور در اخیر سخنانش گفت که پروسۀ توزیع تذکره الکترونیکی امروز رسماً آغاز گردید و با موفقیت تمام، انجام می‌شود.
همچنان در این ویدیوکنفرانس، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور نیز صحبت کرد و ضمن تأکید بر تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران در مرکز و ولایات، گفت که والیان کشور در قسمت امنیت خبرنگاران کوشش نمایند.
در اخیر این ویدیوکنفرانس، فرید حمیدی لوی‌څارنوال، نجیب‌الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی، گلاجان‌عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتو مولوی قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان در رابطه به مشارکت مردم در انتخابات و مبارزه علیه فساد، صحبت کردند.