زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی: شفافیت، تعهد ملی و ضرورت ملی ماست
پنج شنبه ,18 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم اختتامیۀ کنفرانس تدارکات ملی تحت عنوان “اصلاحات قاطع، نهادینه‌سازی شفافیت” اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که عصر امروز در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و در آن معاون دوم  ریاست‌جمهوری و شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی حضور داشتند، ابتدا انجنیر الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی صحبت کرد.
هوتکی گفت: در این کنفرانس روی دستآوردهای تدارکات عامه در سه و نیم سال گذاشته در زمینۀ تدارکات، از جمله تغییرات تشکیلاتی در اداره، تسهیلات در قراردادهای معادن، صرفه‌جویی در حدود تقریباً پنجاه میلیارد افغانی، بنیاد حقوقی و اقتصادی تدارکات، مسلکی‌سازی تدارکات، بلندبردن ظرفیت منابع بشری و تدارکات الکترونیکی روشنی انداختیم.
سپس رئیس‌جمهور غنی صحبت کرد و از ایجاد نقشۀ راه منظم در بخش تدارکات تشکر کرده، گفت: اهمیت کنفرانس امروز این است که در آن، قدم برای نقشۀ راه آینده برداشته شده است و تدارکات باید بحیث یک تجربۀ موفق در حکومت‌داری‌خوب  مورد تحلیل قرار گیرد.
رئیس‌جمهور گفت که ادارۀ تدارکات ملی به یک دستگاه مطلق مسلکی مبدل شده است و تنها برای آن، شفافیت و تعهد مطرح می‌باشد و هیچ چیز به اساس سلیقه صورت نمی‌گیرد.
رئیس‌جمهور کشور با اشاره بر اینکه بدون تعهد رهبری دولت، نهادسازی صورت گرفته نمی‌تواند، گفت که در گذشته در هر قرارداد فساد، بی‌قانونی و بی‌غوری بود، اما امروز اکثریت قراردادها مشکلات اندک دارند. وی خاطرنشان کرد: تمام قراردادها که به تدارکات آمده است، به تفصیل مطالعه و مورد بحث قرار داده شده اند.
محمد اشرف غنی گفت که هیچ فردی فوق قانون اساسی عمل نکند، هیچ کارمند عالی‌رتبۀ دولتی حق ندارد که منافع اقتصادی داشته باشد، زیرا تضاد منافع، موجب عدم شفافیت می‌شود و هیچ عضو شورای ملی حق داشتن کمپنی را ندارد، بنابرین این‌ها مداخله نکنند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شفافیت تعهد ملی و ضرورت ملی ماست، گفت که ما از قعر سقوط اقتصادی به ۳ فیصد رشد رسیده ایم و این دوام فقر است و افغانستان باید به ۹ فیصد رشد اقتصادی برسد و این بدون سرمایه‌گذاری موثر امکان‌پذیر نیست.
رئیس‌جمهور کشور تصریح ‌کرد که ماهیت قراردادها باید به صورت شفاف و اساسی به مردم به گونۀ واضح اطلاع داده شود و پروژه ها باید حقیقی و پاسخگو برای مردم باشند.
رئیس‌جمهور غنی گفت که طرح‌های بزرگ بدون مدیریت عملی پروژه ها به هدف نمی‌رسد و رهبری حکومت، وقت خود را به خاطری بالای تدارکات به مصرف رسانیده است که فضای اعتماد بین ملت و دولت به وجود آید.
رئیس‌جمهور اضافه کرد که سیستم تدارکات که به صنایع داخلی ترجیح می‌دهد، زیرا بدون آن، حلقۀ خبیثه ایجاد می‌شود. وی افزود: ما خواهان این هستیم که صلاحیت‌ها به سطوح پائین انتقال داده شود، اما در این خصوص باید ظرفیت ایجاد گردد.
رئیس‌جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که به تولیدات زنان افغانستان ترجیح داده می‌شود و نوع تصمیم‌گیری ما شفاف و واضح است و تدارکات جزء یک ارزش معنوی می‌باشد.
در این مراسم، رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به پاس قدردانی از خدمات انجنیر الهام‌عمر هوتکی درعرصه های مختلف تدارکاتی، مدال غازی میربچه‌خان را به وی تفویض کرد.