زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
  • پنج شنبه : جوزا 31, 1397
  • Thursday : June 21, 2018
رئیس‌جمهور غنی پس از سفر رسمی دو روزه به قزاقستان، شام امروز به وطن برگشت
یکشنبه ,19 سنبله , 1396

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.
ابتدا، رئیس جمهور ازبکستان بخاطر ملاقات با رئیس جمهور غنی ابراز خرسندی کرده این ملاقات را به ادامه دیدارهای قبل، برای گسترش همکاری ها میان دو کشور مفید دانسته گفت که مناسبات و همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان بهبود یافته و این روابط همچنان توسعه خواهد یافت.
وی افغانستان و ازبکستان را دو کشور دوست خوانده افزود که ما باهم دو ملت برادر هستیم و روابط ما به گونۀ بی‌سابقه به ویژه در عرصۀ تجارت و ترانزیت تقویت مزید یافته است. رئیس جمهور ازبکستان گفت که هدف ما تأمین روابط مردم با مردم است تا رفاه به خصوص برای مردم افغانستان تأمین شود.
میرضیایف علاوه کرد که نیاز به همکاری های بیشتر میان دوکشور می باشد تا در عرصۀ صلح، امنیت، تجارت و ترانزیت به پیشرفت های قابل ملاحظۀ دست یابیم.
در مقابل، رئیس جمهور غنی، از دیدگاه مثبت رئیس جمهور ازبکستان تشکر کرد و این ملاقات را زمینه‌ساز گسترش روابط درازمدت میان دو کشور عنوان نموده گفت که دو کشور با دیدگاه های مشترک همکاری همچنان به پیش خواهند رفت.
رئیس جمهور کشور تمنیات نیک خویش را به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان به رئیس جمهور آن کشور ابراز داشته و ازبکستان را شریک و همکار خوب با دولت و مردم افغانستان دانست.
وی از رئیس جمهور میرضیایف به خاطر انتصاب نمایندۀ آن کشور به افغانستان که روی تقویت مناسبات دو کشور تأثیرگذار خواهد بود، ابراز تشکر کرده تصریح داشت که خوشبینی‌ها برای گسترش روابط ترانزیتی و تجارتی افزون گردیده است.
رئیس جمهور کشور، ازبکستان را شریک تجارتی و ترانزیتی افغانستان عنوان کرده خاطرنشان کرد که این روابط روی بهبود وضعیت مردم دو کشور و منطقه تأثیر بسزای خواهد داشت. وی افزود که در سفر آینده به آن کشور در بخش همکاری های ترانزیتی بحث های مفصل صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور گفت که میان افغانستان و ازبکستان جز روابط دوستی، عاملی برای جدایی وجود ندارد و دوکشور برحسب منافع مشترک روی همکاری ها در عرصه های مختلف تمرکز جدی خواهند داشت. وی اظهار داشت که روی ترانزیت به خصوص خط آهن که افغانستان، قزاقستان، ازبکستان و چین را باهم وصل می سازد کار بیشتر انجام شود و خط آهن مزار شریف – هرات که با کشورهای خلیج فارس متصل خواهد شد، زمینۀ ترانزیت قوی را فراهم خواهد ساخت.
رئیس جمهورمحمد اشرف غنی گفت که چین آماده است تا صادرات و واردات خویش را از طریق خطوط آهن متصل با افغانستان، انجام دهد و همچنان برای صادرات سنگ مرمر افغانستان از طریق خط آهن مزار شریف – هرات تسهیلات فراهم خواهد شد تا در آینده مسیر ترانزیت تا چابهار گشایش یابد.
رئیس جمهور غنی گفت که ما گزینه های مختلف را برای تمویل خط آهن مزار شریف – هرات بررسی خواهیم کرد و علاقمند سرمایه گذاری های مشترک در این راستا می باشیم. وی خواهان بحث های مشترک در این مورد گردید.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که کنسرسیوم ایجاد گردد تا کارها به گونۀ مشترک بررسی و اقدامات عملی در بخش ترانزیت روی دست گرفته شود.
رئیس جمهور ازبکستان بیان داشت که در همکاری با نهادهای بین المللی تلاش می شود تا در بخش تمویل خطوط آهن کار بیشتر انجام پذیرد، زیرا این یک پروژۀ منطقوی است.
رئیس جمهور ازبکستان در مورد کار بیشتر در عرصۀ تجارت صحبت کرده افزود که کشورش آماده است تا تسهیلات تجارتی را در ترمذ برای تجار افغانستان فراهم سازد که میتواند بالای توسعه تجارت دو کشور تأثیر گذار باشد.
وی گفت که ما در بخش انرژی، افغانستان را یاری می رسانیم و خواهان امتداد لین برق از ازبکستان تا پلخمری شد و تأکید کرد که نیاز به کار مشترک دراین زمینه می باشد. رئیس جمهور ازبکستان همچنان در مورد همکاری های تحصیلی گفت که کشورش شرایط تحصیل را برای محصلین افغان در آن کشور فراهم می سازد.
رئیس جمهور ازبکستان گفت که شورای تجارتی ازبکستان آغاز به کار نموده و خواهان معرفی تجار افغان شد تا در هماهنگی با شورای تجارت آن کشور، راه های بیشتر همکاری های تجارتی را جستجو نمایند.
وی گفت که تجارت میان دو کشور به نفع منطقه خواهد بود و ما آماده هستیم تا تسهیلات لازم را به تجار افغان فراهم سازیم، همچنان مالیات بالای صادرات اموال تجارتی افغانستان کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور محمداشرف غنی گفت که اتاق تجارت و صنایع کشور را توظیف خواهد ساخت تا لیست اقلام صادراتی افغانستان را ترتیب نمایند و راه های مختلف همکاری جستجو گردد. وی همچنان اظهار نمود که هیئتی تجار افغان به آن کشور سفر خواهد کرد تا بحث های مفصل صورت گیرد.
همچنان رئیس جمهورغنی در مورد امتداد لین برق از ازبکستان الی پلخمری گفت که سکتور انرژی افغانستان در هماهنگی با نمایندۀ خاص ازبکستان برای افغانستان کار خواهند تا پیشرفت های لازم دراین خصوص فراهم شود.
در ادامه، رئیس جمهور ازبکستان تصریح کرد که آن کشور علاقمند است در بخش نساجی سرمایه گذاری صورت گیرد و خواهان جستجوی راه های همکاری دراین خصوص گردید.
وی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهورغنی به ازبکستان با گرمی استقبال نمود و آن را گامی دیگر جهت تقویت مناسبات دو کشور دانسته گفت که ما چشم براه سفر شما به ازبکستان هستیم.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پس از سفر رسمی دو روزه به قزاقستان، شام امروز به وطن برگشت.