زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی، وزیر خارجۀ دنمارک را به حضور پذیرفت
دوشنبه ,7 عقرب , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز اندریس ساموئلسن وزیر امور خارجۀ کشور شاهی دنمارک را در قصر گل‌خانۀ ارگ به حضور پذیرفت.
دراین دیدار روی موضوعات مختلف از جمله امنیت، صلح، اصلاحات، مبارزه با فساد، برگزاری موفقانۀ انتخابات ولسی جرگه، معارف و آموزش‌های حرفوی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس‌جمهور کشور از همکاری حکومت و مردم کشور شاهی دنمارک به افغانستان در عرصه های مختلف و در چوکات ماموریت حمایت قاطع تشکر کرده، گفت که افغانستان علاقمند است تا در زمینۀ بهبود نصاب تعلیمی و آموزش‌های حرفوی از تجارب دنمارک مستفید شود.
در مقابل اندریس ساموئلسن وزیر امور خارجۀ دنمارک از رئیس جمهور به خاطر اینکه وی را به حضور پذیرفت، ابراز امتنان نمود و برگزاری موفقانۀ انتخابات ولسی جرگه را به رئیس جمهور و مردم افغانستان تبریک گفت.
وی افزود که حکومت و مردم دنمارک متعهد به همکاری در تمام عرصه ها با حکومت و مردم افغانستان است و به این کمک ها ادامه می دهد و همچنان در بخش آموزش‌های حرفوی آمادۀ همکاری می باشد.