زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی با اعضای شورای ولایتی بلخ دیدار کرد
شنبه ,14 میزان , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با رئیس و اعضای شورای ولایتی بلخ در اقامتگاه اش دیدار کرد. 
محمدافضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ به رئیس جمهور و هیئت همراه اش خوش آمدید گفت و در مورد رسیدگی به آسیب دیده گان خشکسالی و سیلاب، توجه به ولسوالی های ناامن، اعمار ساختمان محبس، جلوگیری از تخریب سواحل آمو، قیمت برق، بازسازی سرک چهارکنت و توزیع برق به ولسوالی ها صحبت کرد. 
رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های رئیس شورای ولایتی از آنان تشکر کرد که خواست ها و پیشنهادات شانرا با وی مطرح ساختند. وی از شورای ولایتی خواست که فهرست آسیب دیده های ناشی از خشکسالی و سیلاب را تهیه نمایند تا به آنان گندم توزیع گردد. 
رئیس جمهور محمداشرف غنی افزود که امنیت بلخ در اولویت کار حکومت است و عملیات نظامی در ولسوالی های ناامن ادامه میابد. وی در خصوص اعمار ساختمان محبس گفت که قیمت آن سنجش می گردد و بعداً در زمینه تصمیم گرفته خواهد شد.