زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی با تجار و سرمایه‌گذاران افغان مقیم امارات متحدۀ عربی، دیدار کرد
چهارشنبه ,3 اسد , 1397

محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با تجار و سرمایه گذاران افغان مقیم امارات متحدۀ عربی در ارگ دیدار کرد.
ابتدا، عبدالصمد افغان جنرال قونسل افغان در دبی پیرامون تقویت همکاری ها میان افغانستان و امارات متحدۀ عربی، ایجاد مرکز فرهنگی، تسهیلات ویزا، حل مشکلات افغان ها و نمایشگاه ایکسپو۲۰۲۰ صحبت کرد و پیشنهاد نمود که کوریدور هوایی میان افغانستان و امارات متحدۀ عربی ایجاد گردد.
سپس، بادشاه حسین در مورد آمادگی های تجار و سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در بخش های انرژی برق، دواهای طبی، مشروبات غیر الکولی، توقف گاه های وسایط نقلیه، پار کهای تفریحی، زمین برای ترمینل، ایجاد کمپلکس گفت، دراین خصوص برخی پروژه ها تطبیق و برخی دیگر زیر کار قرار دارد.
حکم خان حبیبی والی خوست گفت، براساس هدایت رئیس جمهور، سرمایه گذاران و تجار را در ولایت خوست برای سرمایه گذاری تشویق نموده است. وی از فرصت مساعد سرمایه گذاری در آن ولایت به خصوص در بخش معادن و زراعت یاد کرده و از تأمین امنیت و مصوونیت سرمایه گذاران اطمینان داد.
بعداً، رجب علی اندیشمند، عبدالقیوم یعقوبی و محمد ابراهیم محب مشکلات تاجران را در عرصه های امنیت، انرژی برق، پارک های صنعتی معیاری، بیلانس مالی، سیستم بانکی، استراتیژی واضح، سیستم کنترول با رئیس جمهور شریک ساختند. آنان پیشنهادات خویش را در قسمت توجه بیشتر به سرمایه گذاران افغان مقیم در خارج و نیز فعال شدن اداره انسا مطرح کردند.
رئیس جمهورغنی پس از استماع معلومات و پیشنهادات آنان از تاجران و سرمایه گذاران خواست که یک نماینده خویش را به شورای عالی اقتصادی معرفی نمایند. وی اضافه کرد که مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری با آنان همکار خواهد بود.
رئیس جمهور کشور خطاب به تجار و سرمایه گذاران گفت: پارک های صنعتی و زمین برای سرمایه گذاری، انرژی برق و سایر تسهیلات برای تان درنظر گرفته می شود. وی افزود که در ۹ ولایت انرژی برق رسیده است و تا دو سال دیگر مراکز همه ولایات از نور برق مستفید خواهند شد.
رئیس جمهور غنی گفت، نقشه راه برای معادن و زراعت کشور ترتیب گردیده است و با انتقال لین برق ترکمنستان از افغانستان به پاکستان سرمایه گذاری فراوان انجام خواهد شد. وی تصریح کرد که در تدارکات، ۲۵ فیصد به تولیدات داخلی ترجیح داده شده است.
رئیس جمهور به والی ولایت خوست، وزرای مالیه، صنعت و تجارت، انرژی و آب و زراعت و مالداری، ادارۀ مستقل اراضی و دافغانستان برشنا شرکت هدایت داد تا در نشست مشترک با تجار و سرمایه گذاران با توجه به فرصت های سرمایه گذاری، طرح مشخص را ترتیب و به زودی با ریاست جمهوری شریک سازند.
محمداشرف غنی گفت، مناسبات افغانستان با امارات متحدۀ عربی هر روز در حال گسترش است و در بخش کوریدور هوایی، مذاکرات با آن کشور جریان دارد. همچنان در بخش تأمین صلح و سرمایه گذاری، آن کشور آمادۀ هرگونه همکاری با ما می باشد. وی اضافه کرد که حکومت در خدمت همه تجار و سرمایه گذاران قرار دارد و هرنوع فرصت و تسهیلات را برای شان فراهم می سازد.