زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد
یکشنبه ,20 جوزا , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفر رسمی اش به چین، با شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد.
در این دیدار رئیس جمهور چین گفت که ما باید تلاش ورزیم تا روابط دوجانبه میان دو کشور تقویت مزید یابد، گسترش همکاری با افغانستان به منظور تأمین صلح و ثبات در این کشور برای ما یک اصل اساسی محسوب می‌شود.
رئیس جمهور مردم چین، از تلاش‌های رئیس جمهور غنی در راستای تأمین صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی ستایش کرد و از پیشنهاد صلح وی و آتش بس موقت حمایت نمود. وی گفت: اینکه طالبان از آتش بس موقت استقبال کردند، برای افغانستان و منطقه یک خبر خوش است.
در مقابل، محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که ما به هدف صلح نزدیک هستیم، اما همکاری کشورهای دوست، ما را به این هدف نزدیک تر می سازد.
رئیس جمهور غنی از تلاش های رئیس جمهور مردم چین که در ملاقات های خود با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و صدراعظم هند در مورد افغانستان خواستار همکاری میان این دوکشور شده بود، قدردانی کرد.
در این دیدار رؤسای جمهور دو کشور بر بحث های دوامدار میان افغانستان و چین به منظور تحکیم هرچه بیشتر مناسبات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تأکید ورزیدند.