زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی با ولسوالان ولایت لغمان دیدار کرد
سه شنبه ,12 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در دیدار با ولسوالان ولایت لغمان، گزارش آنها را در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و ارائه خدمات به مردم، استماع نمود.
این ولسوالان، نبود ارگان‌های عدلی و قضایی در ولسوالی‌ها، نبود بخش نظارتی، اعمار کمپلکس‌های اداری، ایجاد شهرک در ولسوالی قرغه‌یی، ختم فرهنگ سرپرستی در ولسوالی‌ها، کمبود معاش و حقوق کارمندان را از مشکلات عمده بیان کردند و خواهان رسیدگی و توجه رئیس‌جمهور دراین زمینه‌ها شدند.
والی لغمان، عامل نبود ارگان‌های عدلی و قضایی را در ولسوالی‌ها، کمبود تعمیر و پرسونل تخنیکی عنوان‌کرده گفت، اگر در برنامۀ میثاق شهروندی به ولسوالی‌های دوردست اولویت داده شود، این مشکل تا حد زیاد حل خواهد شد.
رئیس‌جمهور در صحبتی از ولسوالان بخاطر اینکه رضایت مردم را بدست آورده اند، تشکر کرده، گفت که مشکلات و فرصت‌های بزرگ حکومتداری در ولسوالی ها می باشد، ولسوالی ها باید طبقه بندی شوند و برای آینده ولسوالی ها باید دیدگاه واضح موجود باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان ساخت که آینده بعضی ولایات به ولایات همجوار آن ارتباط می‌گیرد و لغمان باید به کلید وصل ولایات دیگر مبدل شود.
وی فعال بودن بخش های عدلی و قضایی را در ولسوالی ها مهم خواند و گفت که در ایجاد کمپلکس ها باید از مواد ساختمانی محلی، اما باید نقشه آن رسمی باشد. وی به رئیس اداره ارگان های محلی هدایت داد که موضوع سرپرستی را در ولسوالی ها پایان دهد.