زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی بر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تأکید کرد
جمعه ,13 میزان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی اول کشور با شماری از فعالین عرصۀ حقوق زنان ولایت بلخ در مقر مقام ولایت دیدار کردند.
در این دیدار زنان مشکلات و خواسته‌های شان را در بخش های افزایش سهم زنان در تشکیلات ادارات دولتی، ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان، نبود کودکستان در محیط‌های کاری، معیاری سازی محبس زنان و کاهش خشونت ها علیه زنان، شریک ساختند.
بانوی اول کشور پس از شنیدن صحبت‌های زنان گفت که تلاش و تمرکز شما باید روی ارتقای ظرفیت زنان باشد تا آنان در روند اشتغال‌یابی موفق باشند. همچنان بانوی اول کشور افزود، تشبث و ابتکار فردی می‌تواند در اشتغال‌زایی و تغییر وضعیت اقتصادی زنان موثر واقع گردد.
سپس رئیس جمهور غنی از تلاش‌های زنان ولایت بلخ در بخش‌های مختلف قدردانی کرده گفت که زنان ولایت بلخ دارای ظرفیت‌های خوب هستند و نیاز است تا این ظرفیت‌ها طبقه‌بندی شوند و از آنان در جاهای مناسب استفاده صورت گیرد. وی افزود، زنان باید تحصیلات را به نیازها کاری جامعه ارتباط بدهند تا نیازمندی ها رفع گردد.
رئیس جمهور به نقش و سهم موثر زنان در تولیدات زراعتی، پروسس و صادرات اشاره کرده گفت، اگر بالای تولید، پروسس و صادرات چند قلم زراعتی تمرکز صورت گیرد، صادرات افغانستان افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور غنی سهم زنان را در ادارات دولتی مهم خواند و گفت، تمامی روسای که بیشتر از ۵ سال در اداره کار کرده اند، تبدیل می شوند و زمینه رقابت فراهم می گردد. وی افزود برای زنان در رقابت‌ها ۱۰ امتیاز اضافی در نظر گرفته می شود.
رئیس جمهور کشور گفت که دوسیه‌های تمامی محبوسین زن مجدداً مورد غور و بررسی قرار خواهند گرفت و واجدین شرایط شامل فرمان تخفیف و عفو قرار می گیرند.#