زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی: بلخ نقطه وصل، مرکز وحدت ملی، نمونۀ وفاق ملی و اکنون دروازه آسیای میانه است
شنبه ,14 میزان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در میان اقشار مختلف ولایت بلخ حضور یافت و خطاب به آنان گفت: خرسندم که به بلخ باستان هستم و تشکر می کنم از مهمان نوازی و پذیرایی گرم تان.
رئیس جمهور گفت که بدون نقش فعال مردم ولایت بلخ، ثبات و امنیت تأمین شده نمی تواند. وی نقش زنان بلخ در عرصه های مختلف ارزنده خواند و بر حضور آنان در ادارات و عرصۀ تجارت تأکید کرد. وی تاکید کرد که تشبث زنان بلخ بایدتقویت گردد.
رئیس جمهور محمداشرف غنی از والی بلخ بخاطر ایجاد فضای مناسب در بلخ و مبارزه با زورمندان و دزدان، قدردانی نمود. وی تصریح داشت که هر دزد و زورمند که امنیت فردی را به خطر مواجه سازد، به شدت سرکوب خواهد شد.
رئیس جمهور محمداشرف غنی خاطرنشان ساخت که مردم بلخ خواهان اصلاحات و  تحول می باشند و بلخ اکنون به مثابۀ دروازه باز آسیای مرکزی است و این ولایت به بزرگترین مرکز صادرات بین المللی مبدل خواهد شد.
وی بلخ را نقطه وصل، مرکز وحدت ملی و نمونۀ وفاق ملی خوانده افزود که دشمن به پلان شوم تفرقه افگنی خود دست نخواهد یافت. وی به رهبری سکتور امنیتی و دفاعی هدایت داد تا امنیت ولسوالی های ناامن این ولایت را در اولویت قرار دهند.
رئیس جمهور گفت که جنگ شمال بخاطر پروژه های بزرگ اقتصادی است و ما هرگز اجازه نمی دهیم که شمال، ناامن شود و حوزه های امنیتی شهری افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور گفت که به هیچ فرد اجازه تفرقه افگنی، کوتاه نظری، امتیازطلبی و تعصب داده نمی شود. وی به برگزاری انتخابات به موقع تأکید کرد و گفت که نظام مردم سالاری بدون انتخابات تحکیم نمیابد.
رئیس جمهورغنی افزود که کار سرک حلقه یی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی مورد بحث قرار میگیرد و نیز کمک های عاجل بشری بعد از بررسی وضعیت آسیب دیده ها، توزیع خواهد شد.
وی به منظور رسیدگی به مشکل میدان هوایی، برق و تطبیق پروژه های انکشافی به ارگان های مربوطه هدایت داد و گفت که یک شبکه سرتاسری برق ایجاد می گردد و کار آن در جریان است.
دراین مراسم، محمداسحاق رهگذر والی بلخ، محمدافضل حدید رئیس شورای ولایتی این ولایت و حجت الله میرزایی به گونۀ جداگانه صحبت کردند. آنان گفتند که اقوام مختلف بلخ در فضای همدلی و صمیمت کنار هم به شکل مسالمت آمیز زندگی می کنند و با حکومت شان همکار می باشند.