زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی به منظور بهبود وضعیت امنیتی ولایات شمال، هدایات لازم داد
چهارشنبه ,30 می , 2018

جلسۀ امنیتی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، قبل از ظهر امروز با حضور منسوبین ارشد امنیتی و دفاعی دایر گردید.
در این جلسه که در مقر قول اردوی ۲۰۹ شاهین برگزار گردیده بود ابتدا، منسوبین امنیتی و دفاعی ، درخصوص وضعیت امنیتی ولایات شمال، دستاوردها، وضعیت اعاشه و تجهیزات بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی به جلسه گزارش دادند.
آنها گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی با تشریک مساعی و هماهنگی لازم، پلان های شوم دشمن را دفع و طرد نموده اند و در ساحات مختلف مصروف سرکوب دشمن می باشند.
رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح پس از استماع گزارش های امنیتی ولایات شمال از تلاش ها و قهرمانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفاع از وطن ستایش کرد و بر رسیدگی و اکمال به موقع قوای مسلح تأکید کرد.
همچنان رئیس جمهور کشور به منسوبین امنیتی و دفاعی هدایت داد که با مطالعه و تشخیص ساحات زیر تهدید، پلان های عاجل امنیتی را جهت سرکوب دشمن تهیه و مورد اجرا قرار دهند. وی بر تقویت و هماهنگی بیشتر میان ارگان های امنیتی ودفاعی تأکید ورزید.