زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی در دیدار با بزرگان زابل، مشکلات منطقه‌یی آنها را استماع نمود
جمعه ,20 دلو , 1396

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز با شماری از بزرگان، علمای دینی و نمایندگان ولایت زابل در ارگ دیدار کرد.
ابتدا، حاجی خیال‌محمد حسینی والی زابل ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حوادث تروریستی اخیر، مشکلات آن ولایت را در عرصۀ معارف، صحت، کمبود تشکیلات پولیس و فساد اداری با رئیس جمهور شریک ساخت.
سپس، داکتر زلمی زابلی نمایندۀ مردم زابل در مشرانو جرگه، خواست‌ها و پیشنهادات خویش را در مورد اعمار ساختمان پوهنتون، بازسازی میدان هوایی زابل و استخدام کادرهای جوان آن ولایت مطرح کرد.
متعاقباً، رئیس‌جمهور غنی ضمن خوش‌آمدید به بزرگان زابل، از غم‌شریکی آنان تشکر کرده گفت که همه افغان‌ها در غم همدیگر شریک اند. وی افزود که به مشکلات و خواست‌های شما از طریق وزارت‌های مربوطه رسیدگی می‌شود.
رئیس‌جمهور کشور به والی زابل هدایت داد که ریاست‌های آن ولایت از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارزیابی گردد تا از مجرای یک پروسۀ شفاف، کادرهای متخصص جذب شوند.
رئیس‌جمهور غنی گفت که در مورد کاریزهای زابل یک پلان منظم روی‌دست می‌باشد و همچنان در بخش سیستم آبیاری و بازاریابی برای بادام آن و لایت، همکاری خواهد شد.
محمداشرف غنی اقدام مردم را علیه تروریستان در ولسوالی خاک‌افغان زابل قابل قدر دانسته گفت که این سلسله باید ادامه داشته باشد و از بزرگان آن ولایت خواست که پلان منظم را در رابطه به صلح ترتیب و ارائه نمایند.
وی اضافه کرد که پس از برداشتن گام‌های اساسی و واقعی در بخش صلح، رسیدگی به سایر بخش‌ها آسان می‌باشد و تصویر ولایت زابل، امکانات و زندگی مردم آن ولایت به‌گونۀ همه جانبه باید تغیر کند.