زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهورغنی: عواید از طریق یک میکانیزم شفاف افزایش یابد
پنج شنبه ,14 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در دیدار با رؤسای گمرکات و مستوفی‌های ولایات کشور، به آنان هدایت داد تا اهداف ازدیار عواید را تعیین نمایند.
دراین دیدار که در ارگ انجام شد، رؤسای گمرکات و مستوفی‌ها در خصوص دستاوردها، چالش‌ها و کارکردهای ادارات مربوطه شان به رئیس جمهور گزارش دادند.
رئیس جمهور غنی گفت که مدیریت گمرکات باید مرکزی، منسجم و شفاف گردد، زیرا سالانه میلیون پول از طریق فساد اداری ضایع می‌گردد و نیاز است تا از طریق میکانیزم شفاف، برای افزایش عواید تلاش صورت گیرد. وی نیز بر جمع‌آوری شفاف مالیات تأکید کرد و دراین خصوص به مستوفی‌ها هدایات لازم داد.
رئیس جمهور محمداشرف غنی تصریح‌داشت که کمک‌های خارجی درحال کاهش می‌باشد و باید عواید حکومت افغانستان تا سقف ۸ میلیارد دالر برسد. وی تأکید کرد که باید رؤسای گمرکات از تضاد منافع جلوگیری کنند.
وی با بیان این مطلب که گمرک هستۀ مرکزی انکشاف شهر است گفت، در آینده استخدام در گمرکات از طریق یک پروسۀ شفاف انجام خواهد شد و اضافه کرد که از هرنوع تداخل وظیفه‌یی در گمرکات باید جلوگیری شود.
رئیس جمهور بر ایجاد تأسیسات عصری، سیستم تکنالوژی، مصوونیت ساحات ورود به گمرکات، ترتیب مقرره، ساده‌سازی پروسه‌ها، حل مشکل لابراتوارها، ایجاد قطعۀ خاص امنیتی، جلوگیری از اخاذی و ایجاد مکان‌های رهایشی در مجاورت با گمرکات، تأکید کرد.