زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور با بزرگان ولسوالی ارغستان ولایت کندهار دیدارکرد
چهارشنبه ,27 سرطان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در دیداری با بزرگان ولسوالی ارغستان ولایت کندهار، مشکلات شان را در زمینه کمبود آب استماع کرد.
ابتدا، حاجی خدای‌داد و حاجی ملا آغاجان به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن یادآوری از خشک شدن باغ های شان در نتیجه خشک‌سالی، پیشنهاد نمودند که بخاطر جلوگیری از خشک شدن باغ های انار در این ولسوالی، بندهای آب اعمار گردد.
 سپس، نصیر احمد درانی وزیر زراعت صحبت کرده، گفت که به منظور حل مشکلات کمبود آب در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار، بند های چک و  دو کانال اعمار می گردد و پروژه های جدید عنقریب آغاز خواهد شد.
 متعاقبا، عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور در امور زراعت گفت که با اعمار بند های چک، سطح آب بلند خواهد رفت و مشکلات را به گونه ی اساسی حل خواهیم کرد. وی افزود که وزارت زراعت تلاش می کند تا صرفه جویی، ذخیره و طریقه استعمال جدید آب را ترویج نموده و آن را برای مردم آموزش خواهند داد.
بعداً خان محمد تکل معین وزارت انرژی و آب طی صحبتی، سیستم آبیاری قطره یی و آبیاری باغ ها به وسیله پایپ را هم بخاطر جلوگیری از ضایعات آب و هم برای پیشرفت اقتصاد مهم خواند.
متعاقباً مجیب الرحمن کریمی صحبت نموده، گفت که ۴۱ پروژه در زمینه های آب آشامیدنی، کانال ها و سربندها در مراحل تدارکاتی قرار دارند و یا هم در حال تطبیق می باشند. وی افزود که برای حل مشکلات مردم ارغستان در خصوص کمبود آب، سروی هفت کاریز آغاز شده است.
رئیس جمهور غنی پس از استماع مشکلات و پیشنهادات آنان، گفت که به منظور حل مشکلات مردم ارغستان از ناحیه کمبود آب یک کمیتۀ مشترک از نمایندگان وزارت های زراعت، انکشاف دهات و انرژی و آب ایجاد گردد و همچنان یک تقسیم اوقات زمانی منظم برای اعمار، مشخص ساختن مسئولین و تهیه بودجه بندهای چک ترتیب و با ریاست جمهوری شریک گردد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که برای ایجاد تحرک در وزارت انرژی و آب، تغییرات اساسی آمده است و در زمینۀ آب، ظرفیت های کافی را ایجاد کرده ایم. وی افزود که در بودجه سال آینده، در خصوص اعمار یک بند در ولسوالی ارغستان تخصیص در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور کشور گفت که سطح آب بخاطر پائین آمده که آب های فراوان مانند گذشته وجود ندارد، پس نیاز است که در استفاده، صرفه جویی و ذخیره آب توجه اساسی صورت گیرد. وی افزود که وزارت زراعت سیستم قطره یی را به منظور آبیاری باغ ها و زمین های زراعتی ترویج کند.
محمد اشرف غنی خطاب به بزرگان مذکور گفت که وعده های ما در عرصۀ اعمار کاریزها عملی می شود و به ارگان های مربوطه هدایت داد تا پلان شان را برای انجام اقدامات عاجل ترتیب نموده و گزارش کتبی شان خویش را در هر ماه با ریاست جمهوری شریک سازند.