زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور خطاب به تجار و صنعتکاران: بلخ به دروازه تجارتی آسیای میانه و چین مبدل شده است
شنبه ,14 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش، صبح امروز با تجار و صنعتکاران ولایت بلخ دیدار کرد. در این دیدار نمایندگان تاجران و صنعتکاران ضمن حمایت از پالیسی حکومت برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و صنعت، مشکلات شان را در بخش‌های نبود نمایشگاه دائمی، توزیع زمین در پارک‌های صنعتی، ایجاد پارک صنعتی قالین بافان، نصب سکنرهای کارگو در میدا هوایی، فرار سرمایه، ایجاد بانک صنعتی، نبود بازار برای صنایع دستی زنان و تمدید جواز‌ تجارت با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی از زحمات تاجران و صنعتکاران تشکر کرد و گفت، بلخ به دروازه تجارتی آسیای میانه و چین مبدل شده است و دیدگاه تجارتی بلخ را تاجران و صنعتکاران باید رقم بزنند. وی افزود، میزان واردات نسبت به صادرات بسیار زیاد است و این وضعیت باید تغییر یابد.
رئیس جمهور نقش تولید کنندگان را در رشد اقتصاد کشور مهم خواند و بر معیاری سازی بسته‌بندی و پروسس تولیدات تاکید کرده گفت، تنها صادرات ۶ قلم محصول زراعتی ما می تواند در سه سال صادرات را به ۴ میلیارد دالر برساند
رئیس جمهور غنی از تجار و صنعتکاران بلخ خواست تا طرح واضح در رابطه به سرمایه‌گذاری در شهر مزار شریف را بسازند تا حکومت در روشنایی آن بتواند اقدام کند..
رئیس جمهوری کشور به والی بلخ هدایت داد تا مشکل بازار رابعه بلخی به صورت فوری حل گردد تا زنان صنعتکار بتوانند تولیدات شان را در آنجا به‌فروش برسانند.
همچنان رئیس جمهور غنی به رئیس اداره امور هدایت داد تا اسکنرهای کارگو در میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی تا دو هفته دیگر نصب گردند که مشکل تجار در صادرات از طریق دهلیز هوایی حل گردد.