زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور خطاب به منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی: کشف و اطلاعات، جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام صورت گیرد
شنبه ,19 حوت , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم افتتاح قوماندانی عمومی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که وزیر دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند، رئیس جمهور گفت: هر کدام شما فرزندان راستین این خاک هستید، زیرا سربازی را نسبت به هر وظیفه ای دیگر ترجیح داده اید.
وی ضمن ابراز امتنان از تمام قطعات خاص، افزود: قطعات خاص ما ثابت کردند، شیرهای هستند که دشمنان افغانستان از آنان می‌هراسند و با شنیدن نام شما لرزه به جان دشمن می‌افتد، از این جهت نیست که مسلح‌تر و مجهزتر هستید، به این خاطر است که می‌دانند شما ایمان قوی دارید.
رئیس جمهور گفت که من بحیث سرقوماندان اعلی قوای مسلح، تصمیم گرفتم تا قطعات خاص اردو به قول اردو ارتقا یابد، قطعات وزارت امور داخله و امنیت ملی دوباره انسجام پیدا کند و قوماندانی خاص قطعات به وجود آید.
محمد اشرف غنی از فعالیت‌های منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی تشکر کرده، گفت که هر فرد در قطعات خاص شامل شده نمی‌تواند، زیرا شما خاص هستید و تعلیم و تربیه تان دشوار است. وی افزود: موفقیت شما را در این وظیفه مهم، یونیفورم امنیت ملی و تعلق به بیرق و علم شریف، تبریک می‌گویم.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که ملت و دولت مدیون شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می‌باشند. وی افزود که هر کدام شما شایستۀ تقدیر هستید، معاونین امنیت ملی امروز ستارۀ های دگرجنرالی خود را بخاطر کفایت، تعهد ملی و بی‌طرفی کامل سیاسی، کمایی کردند و این‌ها منسوبین مسلکی و متعهد به افغانستان هستند.
رئیس جمهور تاکید کرد که امنیت ملی سه اصول اساسی دارد، اول تعهد به قانون که در امنیت ملی، شکنجه و اعمال غیرانسانی جای ندارد و برخورد با دشمن بر اساس قانون صورت می‌گیرد، دوم شما رضا کاران این وطن هستید و می‌توانستید انتخاب دیگر داشته باشید، اما بخاطری در نهادهای امنیتی و دفاعی شامل شدید که از هموطنان تان محافظت کنید و جلوگیری از تلفات ملکی اصلی است که امنیت ملی به آن باور دارد، سوم شما به اساس تعهد ملی آمده اید و سیاست تان، سیاست کلان ملی است.
رئیس جمهور گفت که اکنون به یک جنگ تحمیلی و وحشیانه مواجه هستیم و از امنیت ملی بخاطر کشف مهم، حیاتی و به موقع ابراز امتنان می‌کنم و تاکید من این است که کشف و اطلاعات جدی گرفته شود و بر اساس اطلاعات اقدام صورت گیرد.
وی افزود که عملیات‌های خاص ما به این خاطر اهمیت دارد که در قلب دشمن رعب و ترس را ایجاد می‌کند و از قطعات خاص نباید بحیث پوسته استفاده شود.
رئیس جمهور غنی از منسوبین امنیت ملی خواست تا جان خود و همکاران شان را حفاظت کنند و شجاعت آنان با تدبیر همراه باشد و هر عملیات را سنجیده انجام دهند. وی تصریح کرد: همان طوریکه شما جان مردم را حفاظت می‌کنید، وظیفۀ من منحیث سرقوماندان اعلی قوای مسلح و سایر مقامات حکومتی، حفاظت جان شماست.
در این مراسم، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز صحبت کرده، گفت که مواظبت همه جانبه سرقوماندان اعلی قوای مسلح و رهبری حکومت وحدت ملی از قوای امنیتی کشور، بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: در طول سه سال گذشته با وجود مشکلات، اما با عزم متین، ارادۀ قوی و رهبری خردمندانه، قوای مسلح توانستند بقای افغانستان را تضمین کنند و به دشمنان نشان دهند که مبارزۀ ما بخاطر عدالت، اعلای کلمه الله و جهاد مقدس برای آزادی و آبادی و حفاظت از تمامیت ارضی و برقراری صلح در کشور است.
ستانکزی گفت که برای منسوبین امنیت ملی، هیچ کاری مهم‌تر و اساسی‌تر نسبت به دفاع از وطن و مردم وجود ندارد و اطیمنان می‌دهیم که برای آوردن صلح و ثبات در کشور به مبارزۀ خویش ادامه خواهیم داد.
همچنان دگروال غلام مصطفی وردک قوماندان عمومی قطعات خاص و واکنش امنیت ملی صحبت کرد و از رئیس جمهور بخاطر اشتراک در مراسم افتتاح قوماندانی عمومی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی تشکر کرده، گفت که مهار نمودن فعالیت‌های دشمنان، مهارت‌های خاص را می‌طلبد تا از سوراخ‌ها کشیده شده و به پنجه قانون سپرده شوند.
وی افزود که قطعات خاص امنیت ملی در تأمین امنیت نقش بسزا دارند و در ۳۴ ولایت کشور مصروف تأمین امنیت و پیشبرد فعالیت‌های امنیتی و محاربوی خاص و مشترک می‌باشند.
دگروال وردک اطمینان داد که در مطابقت به پالیسی‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از دستآوردهای حکومت دفاع نموده و از هیچگونه سعی و تلاش تا آخرین قطرۀ خون دریغ نخواهند کرد.
در این مراسم، فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص تفویض مدال به شش تن از منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی که در راستای خدمت به وطن، تامین صلح و امنیت، تحکیم حاکمیت ملی و مبارزه با دشمن از خود شایستگی نشان داده اند، توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید.
رئیس جمهور ضمن تفویض مدال به منسوبین متذکره، اسناد رتبۀ دگرجنرالی به عبدالصبور قانع و عبادالله عباد معاونین ریاست عمومی امنیت ملی را که اخیراً منظور کرده بود، به آنان اعطا کرد.