زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی، نقش بزرگان و متنفذین را در تأمین صلح مهم خواند
جمعه ,5 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت بادغیس صبح امروز با شماری از بزرگان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد.
در این دیدار سناتور رنگین خان مشکوانی و عبدالکریم نصرت به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیئت همراه شان، از وی بخاطر افتتاح سب استیشن برق قلعه نو تشکر نمودند.
آنان گفتند: حضور شما برای دومین بار به ولایت بادغیس، نشانۀ واضح از توجه شما به این ولایت است و در تاریخ بادغیس چنین توجه از سوی رئیس جمهور بی سابقه می باشد، این کارکردهای شما را تاریخ فراموش نخواهد کرد.
بزرگان بادغیس ضمن حمایت از برنامه های حکومت به خصوص پروسۀ صلح، همچنان مشکلات و نیازمندی های مردم آن ولایت را در عرصۀ امنیت، خشکسالی، تطبیق برنامه های بیشتر زیربنایی و ایجاد سردخانه برای نگهداری گوشت مواشی، مطرح ساختند.
رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های آنان گفت که به منظور بررسی دقیق موضوع خشکسالی در بادغیس، وزیر زراعت و مالداری به زودی به آن ولایت سفر خواهد کرد.
وی نقش بزرگان را در تأمین صلح و ثبات و همکاری با حکومت محلی، مهم خوانده تصریح کرد که انتظار دارم بادغیس نمونۀ از پیشرفت صلح باشد و همکاری مردم با حکومت هر روز گسترش یابد.
رئیس جمهور گفت که به خواست های اساسی مردم بادغیس به شمول تسریع کار سرک قیصار لامان، احداث بندها و تهیه آب آشامیدنی، رسیدگی به بیجاشده گان، ایجاد شهرک برای صنعت قالین توجه اساسی صورت خواهد گرفت.