زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا را به حضور پذیرفت
دوشنبه ,18 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز مایک پمپئو وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا را به حضور پذیرفت.
در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هر دو جانب در خصوص کمک و همکاری های ایالات متحده امریکا در عرصه های مختلف با افغانستان، همکاری های منطقوی، مبارزه با تروریزم، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها، انتخابات و چگونگی تطبیق استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا و هیات همراه اش، به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از کمک های آن کشور در عرصه های ملکی و نظامی تشکر کرده، گفت که پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها، حمایت و پشتیبانی سرتاسری مردم افغانستان را دارد که این حمایت بر مبنای اجماع سرتاسری و مشوره های متداوم مردم افغانستان استوار است.
رئیس جمهور افزود که آتش‌بس نیز یک پروسۀ موفق بود و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان آن، نشان دادند که هم دسپلین صلح و هم توانایی دفاع از کشور و مردم خویش را دارند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی، از مردم افغانستان تقدیر کرد که ظرفیت شان را بخاطر پذیرش مصالحه و خستگی از جنگ نشان دادند و همچنان این را ثابت ساختند که آینده‌نگر می باشند و اسیر گذشته نمی شوند.
رئیس جمهور غنی گفت که استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا تغییر مثبت را در منطقه ایجاد کرده و کشورهای منطقه باید در قبال این استراتیژی مسئولیت شانرا به گونۀ صادقانه انجام دهند. وی افزود که هدف این استراتیژی، ایجاد شرایط بخاطر تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان و در یک منطقۀ باثبات است که حکومت وحدت ملی برای آن  متعهد می باشد.
در این دیدار داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، از کمک و حمایت ایالات متحدۀ امریکا از افغانستان در عرصه های مختلف تشکر کرد.
در مقابل، مایک پمپئو وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا ضمن ستایش از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان قربانی های نیروهای کشورش، گفت که اکنون نسبت به هر زمان دیگر، ایالات متحدۀ امریکا منحیث یک شریک پایدار در کنار مردم افغانستان قرار دارد.
وی استراتیژی امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را بخاطر صلح و ثبات افغانستان و منطقه مثبت ارزیابی کرد و گفت که ما با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان برای ایجاد شرایط مصئون و با ثبات در این کشور کار می کنیم.
وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، ضمن حمایت از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانستان، گفت: بسیاری از طالبان این نکته را درک کرده اند که از راه نظامی موفق شده نمی توانند و این موضوع عمیقاً به استراتیژی رئیس جمهور ترامپ و همچنان پاسخ طالبان به اعلام آتش‌بس از سوی رئیس جمهور غنی، ارتباط می گیرد.
مایک پمپئو افزود که ایالات متحدۀ امریکا به ادامۀ کمک هایش با افغانستان در عرصه های مختلف، بخصوص پروسه صلح و تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور متعهد است.
در اخیر این دیدار، رئیس جمهور غنی و مایک پمپئو وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند و در رابطه به نتایج دیدارشان، صحبت کردند.