زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی، گزارش اجراآت مسوولین ملکی و نظامی برخی ولایات را استماع کرد
یکشنبه ,25 سنبله , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسله صحبت با مسوولین محلی، امروز با مسوولین ملکی و نظامی ولایات، سمنگان، کاپیسا، لغمان، کنرها، نورستان، خوست، کندهار، هلمند، نیمروز، بامیان، پنجشیر، پروان و دایکندی از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد.
مسوولین ملکی و نظامی ولایات متذکره درخصوص وضعیت عمومی امنیتی ولایات یادشده گزارش دادند و نیز مشکلات، چالش ها و دستاوردهای موجود در سطح واحدهای دومی و سومی را برشمردند.
رئیس جمهور کشور با تقدیر از کارکردهای مثبت مسوولین ملکی و نظامی ولایات متذکره، بر تأمین امنیت سراسری در سطح شهرها و ولسوالی ها تأکید کرد و از آنان خواست تا در ارائه خدمات به موقع و حل مشکلات شهروندان، بکوشند.
رئیس جمهور محمداشرف غنی به این مسوولین هدایت داد که چالش ها و مشکلات عمده را در هماهنگی با اقشار مختلف و بزرگان، شناسایی و پس از جستجوی راه های حل مناسب، آنرا به ریاست جمهوری شریک سازند.
مسوولین ملکی و نظامی ولایات سمنگان، کاپیسا، لغمان، کنرها، نورستان، خوست، کندهار، هلمند، نیمروز، بامیان، پنجشیر، پروان و دایکندی، اطمینان دادند که براساس پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهنمودهای رئیس جمهور کشور، امور محوله را به وجه احسن به پیش خواهند برد.