زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: آرزو دارم به برکت خرقۀ مبارک، در افغانستان فضای صلح، ثبات، وحدت ملی و برادری حاکم گردد
سه شنبه ,22 جوزا , 1397

خرقۀ مبارک به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از صندوق مخصوص بیرون شد و پس از مسح و احترام خاص، به درگاه خداوند(ج) برای پایان یافتن خون‌ریزی و تامین صلح، اتحاد و همبستگی دعا گردید.
در مراسمی که بدین مناسبت شام روز گذشته در زیارت خرقۀ مبارک شهر کندهار تدویر یافته بود، ابتدا محمد نسیم اخندزاده متولی خرقۀ شریف ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات معیتی اش، در مورد پس منظر، تبرک و قدسیت خرقۀ شریف صحبت کرده، گفت که احترام خرقۀ شریف به تمام افغان ها و مسلمانان جهان لازم است.
وی به درگاه ایزد متعال دست دعا بلند که به برکت خرقۀ مبارک، جنگ جاری و ناامنی در کشور خاتمه یابد و صلح پایدار و اخوت، وحدت ملی و صمیمیت و برادری در میان افغان ها بیشتر گردد.
سپس داکتر فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد ریاست جمهوری، حکم رئیس جمهور غنی را در رابطه به بیرون نمودن خرقۀ مبارک از صندوق مخصوص، قرائت نمود. در این حکم چنین آمده است: از متولیان محترم خرقۀ شریف به ریاست الحاج مولوی محمد نسیم آخندزاده تقاضا می کنم که خرقۀ حضرت محمد مصطفی(ص) را که برای این شهر و کشور برکت بزرگ است، جهت دعا و به امید پایان یافتن خون‌ریزی و تامین صلح و فلاح در کشور از صندوق مخصوص بیرون نمایند.
متعاقباً متولیان خرقۀ شریف در حضورداشت رئیس جمهور غنی، خرقۀ مبارک را از صندوق مخصوص بیرون نمودند و پس از مسح و احترام خاص، دعا کردند که به برکت آن در کشور صلح پایدار و اتفاق و اتحاد برقرار گردد.
بعداً رئیس جمهور غنی طی صحبتی گفت: این یک روز تاریخی است که برای سومین مرتبه مردم افغانستان به خرقۀ شریف مراجعه می کنند و خرقۀ حضرت محمد مصطفی(ص) به هدف شفاعت به بارگاه خداوند متعال از صندوق مخصوص بیرون می شود.
وی افزود که آرزو دارم به برکت خرقۀ مبارک در افغانستان فضای صلح، ثبات، وحدت ملی و برادری حاکم گردد.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد: شب ۲۷ ماه مبارک رمضان است و رئیس جمهور تان در این مکان مبارک به هدف دعا برای برقراری صلح و ثبات پایدار در کشور، آمده است. وی افزود که آن احترامی را که احمدشاه بابای بزرگ به خرقۀ مبارک داشت، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز دارد. این میراث بزرگ و ارزشمندی است که تمام جهان اسلام بالای آن فخر می کنند.
محمد اشرف غنی گفت که فتوای سه هزار تن از علمای کشور در تاریخ سرزمین ما بی بدیل است و ما در مطابقت به آن آتش‌بس را اعلام کردیم و این یک حرکت مثبت بود که در واکنش به آن طالبان نیز آتش بس را اعلام نمودند. وی اضافه کرد که علما باید به همه مردم راهنمایی کنند تا از طریق مذاکرات، سیاست و جرگه ها به مشکلات کشور به گونۀ مسالمت آمیز پایان دهیم، زیرا خونریزی در اسلام به هیچ وجه جواز ندارد.
سپس محمد مسعود اخندزاده مشاور خاص رئیس جمهور در امور صلح در ولایات جنوب غربی صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور، از وی بخاطری این تشکر کرد که امروز خرقۀ مبارک را به منظور تامین امن، صلح و ثبات دایمی در کشور به بارگاه ایزد متعال، شفیع قرار داد.
موصوف همچنان از اعلام آتش‌بس حکومت در برابر طالبان مسلح افغان تشکر کرد و از برنامه های ملی رئیس جمهور و حکومت در زمینه های صلح، تطبیق برنامه های اقتصادی و ملی و حکومت داری خوب، حمایت قاطع خود را اعلام کرد.
رئیس جمهور غنی و هیات همراه اش پس از زیارت خرقۀ مبارک، از مزار احمدشاه بابا نیز دیدن کردند و به روح موصوف اتحاف دعا نمودند. وی همچنان نماز شام را با علما و بزرگان کندهار ادا و با آن ها افطاری کرد.#