زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی از برنامه های تیم روباتیک افغانستان استقبال کرد
سه شنبه ,9 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با دو تن از اعضای تیم روباتیک افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، رویان محبوب و فاطمه قادری که به نمایندگی از تیم روباتیک افغانستان، طرح شان را برای ایجاد یک مکتب که روی ساینس و ربات‌سازی تمرکز داشته باشد، به رئیس جمهور ارائه کردند و از وی خواستند تا حکومت در زمینۀ ساخت مکتب متذکره با آنان همکاری کند.
آنان در رابطه به مسابقات شان در سطح بین‌المللی که در کانادا، مکزیک و شماری از کشورهای اروپایی انجام شد، معلومات دادند و گفتند که در این مسابقات تیم روباتیک افغانستان به جایگاه خوبی دست یافتند.
رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از طرح متذکره، گفت که مکتب یادشده با استفاده از قطعات پیش‌ساخت اعمار گردد و به عبدالوحید قتالی رئیس عمومی ادارۀ امور، ندیمه سحر رئیس ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی و جاوید رسولی رئیس احصائیۀ مرکزی هدایت داد که در قسمت تهیه زمین و تکنالوژی های مورد ضرورت به خاطر ایجاد مکتب متذکره، همکاری نمایند.
رئیس جمهور از برنامه های تیم روباتیک افغانستان استقبال کرد و گفت که مفکورۀ ایجاد چنین مکاتب در ولایات دیگر نیز منحیث نمونه، تعمیم یابد.