زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی از سهم‌گیری فعال مردم هلمند در پروسه انتخابات قدردانی نمود
یکشنبه ,6 عقرب , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با بزرگان ولایت هلمند در شهر لشکرگاه دیدار کرد.
در این دیدار آنان مشکلات و پیشنهادات شان را در رابطه به جلوگیری از مداخله در امور انتخابات٬ کاهش بی کاری جوانان ولایت هلمند٬ ایجاد بند های آب گردان و فعال سازی کاریز ها٬ افزایش سهم حجاج متناسب به نفوس این ولایت٬ مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخله زورمندان در استخدام مسئولین امنیتی و نظامی با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی از همکاری بزرگان و مردم ولایت هلمند به خاطر سهم فعال شان در پروسه انتخابات قدردانی کرده، افزود که مداخله در امور انتخابات قابل پذیرش نیست و هر فردی که در امور انتخابات مداخله می کند٬ در برابرش قانون و رئیس جمهور ایستاده است.
رئیس جمهور غنی با اشاره به مداخله افراد زورمند در استخدام های ملکی و نظامی، گفت که قول اردوی ۲۱۵ میوند در حال قوی شدن است و هیچ نوع مداخله در امور استخدام ها جای ندارد. وی افزود اصلاحات در پولیس نیز در جریان است و نتیجه آن باعث کاهش ناامنی ها در سراسر کشور خواهد گردید.
رئیس جمهور غنی همچنان وعده سپرد که سهم حجاج ولایت هلمند متناسب بر شمار نفوس واقعی این ولایت افزایش خواهد یافت و از مردم ولایت هلمند خواست تا در پروسه ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری سهم گسترده بگیرند تا زمینه برای روشن شدن شمار دقیق نفوس فراهم گردد.
رئیس جمهور غنی به تمام وزرا هدایت داد تا از فرستادن سرپرست ها در بست های دولتی به ولایات خودداری نمایند.