زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی از کار تیمی، صداقت و امانت‌داری چهار تن از مسئولین وزارت مالیه تقدیر کرد
سه شنبه ,9 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز چهار تن از مسئولین وزارت مالیه را که در امور محولۀ شان از خود شایستگی نشان داده بودند، با تفویض مدال‌های دولتی مورد تقدیر قرار داد.
در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ انجام شد، ابتدا فرمان رئیس جمهور کشور در این خصوص، از سوی اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید.
بعداً رئیس جمهور کشور به ناهید سرابی معین پالیسی، صفت الله رحیمی رئیس عمومی دفتر، اجمل عبدالرحیم‌زی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه و محمد قاهر حیدری مشاور ارشد مقام وزارت مالیه، مدال های دولتی را تفویض کرد.
رئیس جمهور غنی از کار تیمی، صداقت و امانت‌داری آنان تشکر کرده، گفت که شما با زحمات تان نقش اساسی در انجام موفقانۀ امور این وزارت ایفا کرده اید