زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: استفاده از سیستم بایومتریک یک گام مهم برای شفافیت در پروسه انتخابات می‌باشد
شنبه ,31 سنبله , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در جلسۀ اختتامیۀ کنفرانس قوای امنیتی و دفاعی که به منظور تامین امنیت انتخابات برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرد و ضمن تاکید بر همکاری عملی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در خصوص تامین امنیت انتخابات، گفت که ما به هیچ فرد و نهادی حق مداخله در امور انتخابات را نمی دهیم.
وی بر تامین امنیت کاندیدان و رای دهندگان نیز تاکید کرد و افزود: کسانی که قصد دارند انتخابات را اخلال کنند، باید در مقابل شان اقدامات جدی صورت گیرد.
بعداً لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز وزارت دفاع ملی در خصوص آمادگی های سکتور امنیتی در رابطه به تامین امنیت انتخابات، صحبت نمودند.
آنان برهمکاری همه جانبۀ نهادهای متذکره برای تامین امنیت پروسه انتخابات تاکید کردند و گفتند که در کنفرانس امروزه روی پلان همه جانبه برای تامین امنیت انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تمام منسوبین طرح ها و پیشنهادات شان را در این خصوص ارائه کردند.
مسئولین نهادهای سکتور امنیتی به مردم، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه تامین امنیت پروسۀ انتخابات، اطمینان دادند.
سپس جنرال اندریو پوپاس به نمایندگی از ماموریت حمایت قاطع صحبت کرده، گفت که تمام امکانات دست داشته خویش را در اختیار ارگان های امنیتی و دفاعی افغانستان به منظور تامین امنیت و برگزاری انتخابات خوب قرار می دهیم. وی همچنان از همکاری همه جانبه خویش با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تطبیق پلان امنیتی انتخابات، اطمینان داد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم عاشورا و عملیات های تعرضی موفقانه آنان در شماری از ولایات، ستایش کرد.
وی همچنان از کمیسیون انتخابات که شرایط تخنیکی را به خاطر برگزاری انتخابات فراهم نموده، تشکر کرد و گفت که حکومت آماده هر نوع همکاری برای تامین نیازهای مالی کمیسیون انتخابات می باشد.
رئیس جمهور، استفاده از سیستم بایومتریک را توسط کمیسیون انتخابات یک گام مهم برای شفافیت در پروسه انتخابات خواند و افزود: تفاوت ما با طالبان در این است که ما به آرای مردم مراجعه و تکیه می کنیم، اما طالبان به تفنگ اتکا می کنند.
رئیس جمهور کشور تاکید کرد که هیچ فردی به شمول منسوبین امنیتی و دفاعی، حق مداخله در انتخابات را ندارد و در صورت هر نوع مداخله، قانون بالای شان تطبیق می گردد.
رئیس جمهور غنی گفت که در مطابقت به قانون، انتخابات ولسی جرگه برگزار می گردد و دفاتر کمیسیون باید باز باشد و هیچگونه دلیلی برای بستن دفاتر متذکره قابل قبول نیست.
در این جلسه برعلاوۀ رهبری سکتور امنیتی و دفاعی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، قوماندانان قول اردوها، روسای امنیت و قوماندانان امنیۀ شماری از ولایت کشور نیز حضور داشتند.