زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: استقلال څارنوالی اصل مهم برای امنیت و ثبات است
شنبه ,5 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این کنفرانس که به ابتکار لوی‌څارنوالی برگزار گردید و در آن برعلاوۀ بانوی اول، شماری از مقامات عالی‌رتبۀ دولتی و څارنوالان کشور نیز اشتراک داشتند، نخست فرید حمیدی لوی‌څارنوال کشور در رابطه به برگزاری این کنفرانس و نتایج آن، معلومات ارائه نمود و از حمایت رئیس‌جمهور و بانوی اول تشکر کرد.
فرید حمیدی لوی‌څارنوال گفت که دسترسی به عدالت مهم است و به همین دلیل تمرکز بیشتر ما روی تامین عدالت در ولسوالی‌های نا امن خواهدبود. وی ابراز امیدواری کرد که با گماشتن ۲۴۲ څارنوال که ۹۳ تَن آن زنان می‌باشند، میزان دسترسی زنان به عدالت افزایش خواهد یافت.
لوی‌څارنوال افزود که در گذشته، برنامۀ ستاژ و آموزش‌های عملی برای څارنوالان تنها به کابل محدود بود، اما این څارنوالان دوماه در کابل و شش‌ماه در ولایت خویش دورۀ ستاژ را سپری کرده اند که دستاورد بزرگ می‌باشد.
وی افزود، با گماشتن این څارنوالان در ۱۷ ولسوالی که قبل از این څارنوالی‌ها در آن مناطق فعالیت نداشتند، شروع به کار می‌کنند و در آیندۀ نزدیک در ۵۰ ولسوالی دیگر نیز این څارنوالی‌ها به‌فعالیت آغازخواهندکرد و به صورت مجموعی در ۲۹ ولایت کشور، څارنوالی‌ها  به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، فعال خواهندشد.
سپس محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در صحبتی، گماشته‌شدن څارنوالان به خصوص ۹۳ څارنوال زن را، به آنان تبریک گفت و افزود: شما څارنوالان زن و مرد، کسانی هستید که با داشتن دیدگاه مشترک در مقابل هرگونه خشونت ایستادگی می‌کنید.
رئیس‌جمهور غنی از تلاش‌های لوی‌څارنوال در زمینۀ تأمین عدالت، حاکمیت قانون و شفافیت تشکر کرد و افزود که، استقلال لوی‌څارنوالی و قوۀ قضایه بسیار مهم است، امروز برای شما تحفۀ با ارزش عطا شد و آن قرآن شریف است که من همواره به آن مراجعه می‌کنم، به همین دلیل دشمن ارادۀ مرا نمی‌تواند بشکند، ارادۀ شما هم باید همین‌گونه استوار باشد.
رئیس‌جمهور افزود، شما تنها مامورین څارنوالی نه، بلکه تطبیق‌کنندۀ شریعت و عدالت هستید، اساس عدالت است و اگر عدالت نباشد نظم کائنات برهم می‌خورد، به‌همین‌خاطر استقلال څارنوالی برای تأمین امنیت و ثبات، اصل مهم به حساب می‌رود و زمانی‌که عدالت تأمین گردد، جنگ به حاشیه می‌رود.
رئیس‌جمهور کشور با اشاره به نقش زنان در جامعه خطاب به آنان گفت که در چهل‌سال بحران، فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم، شما باید در چهارسال، این حالت را جبران کنید. زنان افغان نمایندۀ افغانستان نوین و آراسته با ارزش‌های ملی و اسلامی می‌باشند. وی افزود که شما نسل انتقال از جنگ به ثبات و از خشونت به هم‌پذیری هستید.
رئیس‌جمهور غنی خطاب به څارنوالان تازه گماشته‌شده، گفت که این پیام مرا به مردم برسانید که انتخابات برگزار می‌شود و در آن وسیعاً اشتراک نمایند.
رئیس‌جمهور بر ایجاد یک بحث تازه در رابطه به حاکمیت قانون تاکید کرد و انتخابات را لازمۀ حاکمیت قانون دانست.
در اخیر، رئیس‌جمهور گفت: اگر اقتدار در دست مردم نباشد و اصلاحات از بالا آغاز نگردد و مقامات خود را فراتر از قانون بدانند، در آن صورت دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد.