زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی اعتمادنامه سفیر جدید کانادا را پذیرفت
دوشنبه ,16 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز اعتماد نامه دیوید میتکالف سفیر جدید کانادا را پذیرفت.
در مراسمی که بدین مناسبت در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هر دوجانب درمورد گسترش روابط میان دو کشور در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس‏جمهورغنی از کمک و همکاری های کانادا با افغانستان تشکر کرد و ضمن تاکید برگسترش بیشتر روابط و همکارها میان دو کشور، ماموریت جدید سفیر کانادا را در افغانستان تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.
در مقابل دیوید میتکالف سفیر جدید کانادا از آغاز ماموریت اش در افغانستان اظهار خرسندی نموده، گفت که تلاش خواهد کرد تا روابط میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش یابد.